Vyhledávání

Waldorf Astoria – škola, která vznikla z továrny na cigarety.

V roce 1919 v německém Stuttgartu vznikla na popud továrníka Emila Molta, ředitele a spolumajitele továrny na cigarety Waldorf Astoria první Waldorfská škola. Molt přišel s myšlenkou vybudování školy pro děti svých dělníků a s tímto nápadem oslovil rakouského filosofa a pedagoga Rudolfa Steinera.

Postupem času, se Waldorfské školy začaly rozrůstat v Německu, Rakousku, ale také ve Finsku, Francii, USA či v Brazílii. S nástupem nacismu se jejich rozvoj výrazně pozastavil. Nacistický režim pokládal waldorfskou filosofii za hrozbu, jelikož jednou z nejdůležitějších idejí waldorfské pedagogiky byla výchova dětí ke svobodě. Stejně tak byl zpomalený jejich rozvoj ve Střední a Východní Evropě nástupem komunistické ideologie.

Hlavní myšlenka waldorfské pedagogiky je vést děti a mladé lidi k individualitě, tvorbě vlastních názorů a podporuje všestranný rozvoj osobnosti člověka. Od klasického modelu vzdělávání vybočuje v mnoha směrech. Vyučování hlavních předmětů (čeština, matematika, přírodopis atd.) probíhá ve formě epoch, které probíhají většinou 3–4 týdny. Epochy začínají většinou od 8:00 do 9:30 a od klasické hodiny se liší hlavně svojí délkou (dvakrát 45 minut), tudíž je dost prostoru probrat dané učivo. Během těchto epoch, mohou žáci a studenti proniknout hlouběji do daného předmětu a lépe mu porozumět.

Další podstatnou částí je vztah pedagogů k dětem. Na rozdíl od většiny klasických základních a středních škol jsou waldorfští učitelé pro žáky průvodci k poznání a ne překážkami při jejich cestě za vzděláním.

Podobnou formu výuky teď nově nalezneme i na SCIO školách, které jsou konceptuálně obdobné. První SCIO škola byla v ČR založená v roce 2015 a sklidila úspěch. V dnešní době už v ČR existuje 13 SCIO škol a to jak základní tak i střední stupně vzdělání.

Klasické hodnocení známkami na Waldorfské škole nenajdete.

Absence známek dává prostor hodnotit žáky slovním hodnocením, kde se žáci i rodiče můžou opravdu dozvědět, na čem je s dítětem třeba zapracovat anebo naopak, co dobře ovládá. Rodiče se rovněž souběžně s učiteli podílejí na školním dění. Pomáhají s organizací akcí pořádaných školou a také se pravidelně scházejí na třídních schůzkách, které jsou výrazně četnější než na standardních školách.

Waldorfskou školu absolvovalo mnoho známých jmen, například herečka Jennifer Aniston, zakladatel mezinárodní sítě DM drogerie Götz Werner, Ferdinand Alexander Porsche – designér legendárního Porsche 911, nebo děti německého politika Helmuta Kohla a další veřejně známé osobnosti.

Přesto všechno bývá škola občas terčem kritiky. Tato kritika si pohrává s označením „náboženská sekta“, což pravděpodobně vychází z filosofie Rudolfa Steinera a jeho pohledu na vývoj člověka. Jeho filosofie vychází z vnímání člověka jako bytosti, přesahující pozemské bytí. Přirozeně mluví i o duchovních a duševních aspektech jedince.

Dále odpůrci školy poukazují na to, že se žáci neučí tolik, jako na státních školách a nepoužívají učebnice. Ve finále zakončují střední školu maturitní zkouškou jako na státních školách.

Zdroj fotografií: Instagram, archiv Karola Lamacze

Karolína Lamaczová

Vyhledávám adrenalin a pivo.