Vyhledávání

RECENZIA: Fenomén autismus v práci aneb ako sa českým autistom darí v zamestnaní

Online stream „Moje kino Live“ zakončil minulý týždeň premietaním českého dokumentárneho filmu Fenomén autismus – v práci, ktorý sa venuje problematike zamestnávania ľudí s diagnózou autizmu. Aké problémy ich trápia pri hľadaní či udržaní práce a ako im s nimi môžu pomôcť zamestnávatelia a pracovní asistenti?


Premýšľali ste niekedy nad tým, ako sa v Česku darí pracujúcim ľuďom s poruchou autistického spektra? Túto otázku bližšie skúma Miroslav Janek, režisér, kameraman a scenárista v jednom, vo svojom krátkom dokumentárnom filme Fenomén autismus – v práci z roku 2019. Nadväzuje ním na rok starší a obsahovo všeobecnejší dokument Fenomén autismus režisérky a scenáristky Zuzany Dobiášové. Oba vznikli s podporou Ministerstva zdravotníctva ČR a organizácií pomáhajúcich autistom. Samotný Miroslav Janek v problematike autizmu nie je žiadny nováčik – venoval sa jej už vo svojom dokumente Normální autistický film z roku 2016.

Film Fenomén autismus – v práci sa špecificky zameriava na problematiku zamestnávania autistov. Striedavo poskytuje priestor trom rôznym skupinám ľudí, ktorých sa táto téma dotýka. Prvou sú piati zamestnanci, každý s inými schopnosťami, vzdelaním a povolaním. Spája ich diagnóza autizmu, ktorú však nevnímajú ako (výraznú) prekážku v budovaní svojej kariéry. V dokumente každý z nich ukazuje svoju túžbu uplatniť sa a byť produktívny a užitočný pre spoločnosť. Snažia sa, hoci autizmus aj iné problémy im to veľmi neuľahčujú.

Ich osobné príbehy sa striedajú s vyjadreniami ľudí, ktorí im v tejto neľahkej ceste pomáhajú. Jednak to sú aktivisti, odborníci či asistenti z rôznych českých organizácií, ktoré poskytujú služby a podporu autistickej komunite, napr. Adventor, Za sklem či Rytmus (posledný nielen autistom). Stredobodom záujmu dokumentu je ich služba podporovaného zamestnávania. Jedná sa o asistenciu ľuďom so zdravotnými postihnutiami pri hľadaní a získaní práce a potom dočasne priamo na pracovisku, kým si úplne nezvyknú na nové prostredie, úlohy a kolegov.

Poslednú vyspovedanú skupinu tvoria empatickí zamestnávatelia. Práve oni sa podľa rád a odporúčaní snažia vytvoriť čo najhodnejšie podmienky, v ktorých sa ich autistický zamestnanec bude cítiť pohodlne a ľahko sa začlení do pracovného procesu a medzi kolegov. Odmenou im je jeho pracovitosť, zodpovednosť a vernosť.

V dokumente Miroslav Janek s každým zúčastnením dlhšie či kratšie pobudne a vyspovedá ho alebo skôr nechá vyrozprávať. Výsledkom je kombinácia rôznych druhov výpovedí, ktoré sa dobre dopĺňajú. Zamestnanci s diagnózou autizmu poskytujú svoje osobné skúsenosti s hľadaním práce a budovaním svojej kariéry, čo dopĺňajú rozhovory s ich zamestnávateľmi. Tie sa vhodne, na vysvetlenie prepletajú s odbornými vyjadreniami zamestnancov spomínaných podporných organizácií.

Cieľ dokumentu je jasný už z názvu. Nesnaží sa ukázať autizmus len ako lekársku diagnózu, ale hlavne ako fenomén. Je súčasťou niektorých ľudí a jedinečným spôsobom ovplyvňuje ich životy a myslenie. Film dobre zachytáva jednotlivé osobnosti a povahy všetkých piatich zamestnancov, umožňuje im byť sami sebou. Autizmus pre nich nie je len prekážka.

Dokumentárny film Fenomén autismus – v práci je voľne prístupný na platforme YouTube na kanáli vyššie spomínanej organizácie Adventor, ktorá sa podieľala na jeho tvorbe. Pokiaľ sa rozhodnete pozrieť si ho týmto spôsobom, nezabudnite video aspoň lajknúť.

 

Foto: Olomouc.cz

Boris Kořínek

Študent histórie a judaistiky na UP. Jedného dňa sa zjavil v Helene a už neodišiel. Nosí titul v prokrastinácii, no deadliny vždy dodrží. Má rád knihy, dejiny a cestovanie.