Vyhledávání

POZVÁNKA: Filozofická fakulta si volí ombudsmana

Kým Američania už odvolili, filozofická fakulta UP s voľbami len začína. Miesto prezidenta si však do 10. novembra volí nového ombudsmana fakulty.


Úloha ombudsmana je mnohým z vás určite známa. Jedná sa o voleného a nezávislého ochrancu práv študentov FF UP. Môžu sa naňho obrátiť v prípade, ak sa počas štúdia stretli s neprimerane tvrdým, nezákonným či so svojvoľným jednaním zo strany pedagógov alebo iných predstaviteľov fakulty. Ombudsman následne smie situáciu vyšetriť a vyspovedať všetky strany konfliktu. Pôsobí ako mediátor a navrhuje odporúčania k jeho rýchlemu vyriešeniu, nemá však rozhodovaciu právomoc. Okrem podnetov od študentov môže takisto sám upozorňovať na nesprávne jednanie na fakulte.

Funkčné obdobie ombudsmana sú tri roky. Podľa novoprijatej vnútornej normy FF si každý kandidát na túto funkciu musí ešte pred voľbami vybrať svojho zástupcu, s ktorým sa v prípade zvolenia bude deliť o agendu. Tento zástupca musí byť opačného pohlavia a pôsobiť na inej katedre ako kandidát na ombudsmana. Preto sa v týchto voľbách hlasuje za dvojice akademikov a nie za jednotlivcov.

Tento rok kandidujú štyria akademici. Prvou kandidátkou je doc. Mgr. Ivona Barešová, Ph.D. (katedra asijských studií) a ako jej zástupca doc. Mgr. Dan Faltýnek, Ph.D. (katedra obecné lingvistiky). Druhým kandidátom je Mgr. Jaroslav Šotola, Ph.D. (katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie) a ako jeho zástupkyňa Mgr. et Mgr. Michaela Antonín Malaníková, Ph.D. (katedra historie).

Elektronické voľby prebiehajú od štvrtka 5. novembra do utorka 10. novembra 2020 na volebnom webe. Hlasovanie je jednoduché: stačí sa prihlásiť a dať svoj hlas preferovanej dvojici kandidáta a jeho zástupcu. Výsledky volieb budú známe do štvrtka 12. novembra.

Viac informácií o voľbách ombudsmana FF UP a jeho zástupcu, ako aj medailóniky kandidátov a odkaz na volebný web nájdete na: http://asff.upol.cz/index.php/ombudsman-ff-up/.

 

Foto: CNN.com

Boris Kořínek

Študent histórie a judaistiky na UP. Jedného dňa sa zjavil v Helene a už neodišiel. Nosí titul v prokrastinácii, no deadliny vždy dodrží. Má rád knihy, dejiny a cestovanie.