Vyhledávání

„Jsem hrdý absolvent Univerzity Palackého,“ přiznává se Jakub Železný z ČT. Jsou stejně hrdí i Filipové z Deníku N?

V druhém článku z UPsolventské série se zaměříme na novináře, bývalé studenty a absolventy oborů katedry žurnalistiky na Filozofické fakultě. Vybral jsem tři žurnalisty, z nichž jsou nejspíše všichni známí i pro širší veřejnost: Jakuba Železného, Filipa Titlbacha a Filipa Zajíčka. Jak vzpomínají na Palackého univerzitu? Naučila je něco? 

Když mě neúprosný tlak času na výběr oboru a univerzity, na které bych měl studovat svoje navazující magisterské studium, přivedlo ke konfrontaci se známou z Erasmu, která nazvala Univerzitu Palackého „neznámou provinční shit univerzitou,“ oponoval jsem. V následujících třech článcích se dozvíte, jestli měla pravdu, jací vlastně jsou absolventi UPOL, zda jimi jsou úspěšné osobnosti a jaké je postavení univerzity mezi dalšímu univerzitami v republice!

Olomoucká univerzita existuje s přestávkami od roku 1573, absolvovat ji tak muselo velké kvantum studentů. Albrecht z Valdštejna a Johann Gregor Mendel mi sice už na otázky neodpoví, jsou to však podstatná jména české historie spojená s touto vysokou školou. V jejich době však ve střední Evropě existovalo jen velmi málo univerzit, takže na rozdíl od dnešní doby neměli takovou možnost výběru.

Protože jsem zpovídal lidi z různých oborů, rozdělím si je právě podle tohoto kritéria na diplomaty, novináře, vědecké pracovníky a další osobnosti spjaté se jménem druhé nejstarší české univerzity a nejstarší moravské univerzity.

V článku číslo dvě se zaměřím na novináře, bývalé studenty a absolventy oborů katedry žurnalistiky na Filozofické fakultě. Vybral jsem tři žurnalisty, z nichž jsou nejspíše všichni známí i pro širší veřejnost: Jakuba Železného, Filipa Titlbacha a Filipa Zajíčka.

Proč jste se rozhodli studovat právě v Olomouci? V Česku jsou tři žurnalistické obory, Filip Titlbach pochází z dalekého Sokolova, Jakub Železný je rodilý Pražan…

Jakub Železný: „Jako Pražan jsem studoval v Olomouci proto, že tam v té době byl obor, který jsem chtěl studovat v kombinované formě. A abych to „zkombinoval“ s už tehdy náročnou prací, právě kombinovanou formu jsem potřeboval.“

Filip Titlbach: „U mě to byla svým způsobem náhodná volba. Do Prahy mě nevzali, takže jsem se rozhodoval mezi studiem žurnalistiky v Olomouci a v Brně. Olomouc mi jako město připadala přívětivější a sympatičtější, tak jsem se intuitivně rozhodl jít na Univerzitu Palackého.

Filip Zajíček: „Chtěl jsem studovat divadelní vědy a být dramaturgem v divadle, tak jsem si divadelní obor vybral v kombinaci s žurnalistikou. V průběhu let jsem se víc našel v žurnalistice a rozhodl se jí věnovat naplno.“

Jakub Železný
novinář, moderátor pořadu Události ČT

Jakub Železný své bakalářské studium absolvoval na Univerzitě Karlově, magisterské a doktorské v Olomouci. Filip Zajíček měl cestu opačnou. Jak byste srovnali obě univerzity, na nichž jste studovali?

JŽ: „Univerzita Karlova je nejstarší vysoké učení u nás, je to slovutná instituce, samozřejmě, Univerzita Palackého je druhá nejstarší, to rád zdůrazňuji, ale přece jen ten status je tím pádem jiný. Na obou školách jsem se hodně naučil.“

FZ: „Na Univerzitě Palackého jsem byl spokojený. Olomouc jsem nakonec vyměnil za Prahu proto, že jsem v posledním ročníku bakalářského studia začal pracovat jako šéfredaktor The Student Times a většina redaktorů žila v Praze – tohle byl nakonec důvod, který rozhodl ve prospěch FF UK, když jsem se na magistra dostal na obě univerzity.

Jak vnímáte současné postavení Palackého univerzity mezi českými univerzitami?

JŽ: „Myslím, že je to jedna ze tří nejlepších univerzit v Česku, na tom se nic nemění.“

Co podle Vás znamená „Palacky University“ v zahraničí? Dá se říct, že je mezi ostatními univerzitami respektovaná nebo spíš přehlížená?

JŽ: „Neumím to úplně posoudit, ale čas od času vidím, jakých skvělých úspěchů Univerzita Palackého dosahuje, a to mě vždy moc potěší, jsem přesvědčen, že má i velmi dobré mezinárodní renomé.“

FT: „Univerzita Palackého se pravidelně objevuje mezi stovkami nejrespektovanějších vysokých škol na světě. A myslím, že právem.“

FZ: „Tohle neumím posoudit, ale osobně jsem se s žádným „posměchem“ nebo negativní reakcí směrem k Olomouci nesetkal. Erasmus mi ale rozhodně změnil život.

Filip Titlbach
novinář Deníku N, tvůrce podcastu Studio N

Jací jsou podle Vás absolventi? Jsou mezi nimi vlivné osobnosti? Jsou hrdí, že vystudovali právě v Olomouci?

JŽ: „Před čtyřmi lety jsem měl tu čest dostat pamětní medaili Univerzity Palackého a sešlo se tam tehdy tolik výjimečných osobností, že jsem si připadal až nepatřičně, opravdu.“

FZ: „Spousta mých spolužáků je úspěšných napříč různými obory. Myslím si, že jim univerzita poskytla dobré prostředí pro rozvoj.

FT: „S olomouckou univerzitou je spjata řada významných posluchačů i přednášejících, kteří ve svých oborech dosáhli výjimečných úspěchů. To je fakt, ne názor. A já jsem hrdý, že jsem s nimi v té dlouhé univerzitní historii mohl sdílet alespoň chvíli stejnou akademickou půdu.”

Jste sám hrdý na to, že jste absolvent? Pomohlo Vám jméno „Palacky University“ při Vaší kariéře?

JŽ: „Ano, jsem hrdý absolvent Univerzity Palackého a rád se k tomu hlásím! Nevím, zda mi to pomohlo v kariéře, to neumím posoudit, ale rozhodně jsem rád, že mám u kolonky vzdělání dvě tak prestižní instituce, jako jsou UP a UK.“

FT: „V mé kolonce vzdělání Univerzitu Palackého nenajdete. Studoval jsem sice dlouho, ale neúspěšně. Ale stejně jako Jakub, i já se k UP hrdě hlásím, ač – narozdíl ode něj – jako žurnalistický nedovzdělanec (smích). Během studia jsem začal spolupracovat s různými redakcemi a nakonec jsem se odstěhoval do Prahy, kde jsem začal pracovat v Českém rozhlase. Nezbylo mi kvůli tomu na denní studium mnoho času a bylo pro mě v té době přínosnější věnovat se řemeslu.

I přes to, že jsem školu neabsolvoval – tuším, že už mi chyběla snad jen jedna zkouška, diplomka a státnice – si myslím, že mi poskytla dost zajímavé příležitosti a spoustu věcí mě naučila. Dala mi dobrý teoretický základ mediálních studií, upevnila mou znalost češtiny a rozšířila obzory v předmětech, jako je sociologie nebo psychologie. Ve studentském rádiu UP AIR, které jsme s kolegy založili, jsem měl zase příležitost experimentovat. Když je člověk student – a to opakuji na všech svých přednáškách a debatách – dostane obrovský prostor pro tvůrčí svobodu. Je to moment, kdy má člověk možnost skrze pokoušení hranic nalézt svůj autorský rukopis.

Dají se tyhle experimenty alespoň někde dohledat? Mohlo by to být hodně zajímavé!

FT: „Naštěstí ne – teda doufám!“

Filip Zajíček
novinář, editor přílohy Kontext N v Deníku N

Je podle Vás UPOL regionální nebo celostátní univerzita?

JŽ: „Na označení „regionální“ není nic nevhodného ani dehonestujícího, ale jsem přesvědčen, že Univerzita Palackého je určitě univerzitou celostátního významu.“

 

zdroj fotografií: archiv Deníku N, archiv ČT

 

Jaroslav Synčák

Student ruštiny na FF v Olomouci, absolvent programu Erasmus+ na Durham University ve Velké Británii. Mezinárodní vztahy, Erasmus a fotbal - to je moje.