Vyhledávání

Návrh na odvolání rektora aneb kde leží budoucnost UPOLu?

Již v minulém tištěném čísle Heleny v krabici jsme vás informovali o stínu neshod v akademické obci, jenž má nyní pro mnohé nečekanou dohru. Pro ty z vás, kteří žijí v jeskyni, vám však vše samozřejmě zrekapitulujeme! 


Od začátku října měl začít fungovat vědecký ústav CATRIN. Reálná spolupráce byla však stále předmětem vyjednávání a dolaďování legislativních norem. Neshody Přírodovědecké fakulty UP a vedení univerzity eskalovaly letos v srpnu. Na Přírodovědecké fakultě (PřF) visí od září transparenty vyjadřující nesouhlas s postupem rektorátu UP. Vysokoškolský vědecký institut CATRIN sdružuje tři současná pracoviště, z toho dvě spadají pod PřF. Zřízením integrovaného výzkumného pracoviště se podle rektora Jaroslava Millera UP stane konkurenceschopnou v ostré světové vědecké soutěži. Jednání kolem vznikajícího institutu trvají již dva roky.

Hlavním problémem je podle vedení Přírodovědecké fakulty převod nemovitostí, přístrojů a zaměstnanců PřF pod hlavičku CATRIN bez všestranně schválených dohod. Obávají se, že nebudou mít přístup k přístrojům a dojde k rozdělení již probíhajících vědeckých projektů. Proto také odbory Přírodovědecké fakulty vyhlásily stávkovou pohotovost do konce kalendářního roku. Děkan PřF Martin Kubala dokonce podal správní žalobu, tu však soud zamítl. „Stávková pohotovost odborů je kvůli něčemu, co je pasé,“ řekl Miller Olomouckému Deníku. Odkazuje na novelu řádu s nakládáním majetku, který garantuje přístup do budov a k veškeré infrastruktuře. 

Nyní však nastal významný posun, jelikož se začalo jednat o odvolání samotného rektora. Institut CATRIN totiž stále nefunguje, neboť vedení univerzity, center a fakulty dosud nenašla společnou řeč ohledně rozdělení majetku a převodu zaměstnanců. S návrhem na odvolání rektora přišel docent Michal Botur. Vadí mu, jakým způsobem rektor Jaroslav Miller přistupoval k řešení kauz, jež více než dvouletou válku o CATRIN provázejí. Botur uvedl pro iDnes následující: „Vystupování rektora v případě šetření etických pochybení bylo zaujaté a nerespektoval rozhodnutí akademické samosprávy přírodovědecké fakulty. Při prosazování ústavu CATRIN porušoval předpisy a vykonával činy neslučitelné s postavením rektora. Není schopen řádně spravovat univerzitu a její agendu.“

Návrh na zahájení procesu odvolání rektora schválil akademický senát fakulty. Odvolání však může prosadit pouze velký senát univerzity. Na ten se přírodovědci obrátí až poté, co svůj záměr projednají s ostatními sedmi fakultami.

K situaci se vyjádřil taktéž Michal Nguyen, senátor Akademického senátu UP za Filozofickou fakultu, na svém facebookovém profilu, kde často sdílí a komentuje dění na univerzitě: „Je potřeba si uvědomit, co odvolání rektora znamená. Je to obrovský krok, který se v minulosti naší země nestává zrovna často. Co by se vlastně stalo, kdyby návrh AS UP opravdu prošel? Při nejlepší vůli by byl projednán nejdříve v prosinci, následně by o věci rozhodovalo ministerstvo a prezident. To podle posledních zkušeností trvalo minimálně dva měsíce. V současné době covidové by to zřejmě trvalo ještě delší dobu. Nehledě na to, že ani Miloš Zeman není nejrychlejší... A rázem se ocitáme v jarních měsících, v dubnu, květnu. Poslední volby rektora senát vyhlásil v červnu a volilo se v říjnu. Je tedy otázka, co by nám toto vlastně přineslo. Odvolali bychom rektora půl roku před koncem jeho funkčního období. Pozor, i toto může být ovšem opodstatněné. I za půl roku se mohou lecjaké krize snadno rozšířit. To teď všichni vidíme na vládní úrovni.“

Nynější situace je tedy závažná a poněkud jedinečná. Michal Nguyen přemýšlí i nad následnými kroky: „Položme si také otázku, když rektora chceme odvolat, máme už nějaký plán, co potom? Jsou už známi případní kandidáti na nového rektora či zase po čase novou rektorku? Nebudeme jednat ve spěchu?“. Vyjádření, řekněme opozičního názoru, docenta Botura si můžete přečíst na webu UP Reflexe, což je vnitřní blog UP, kde můžou přispívat zaměstnanci i studenti. Odkaz přikládáme přímo zde.

Autor: Lucie Kohoutková a Štěpánka Neméthová

Fotografie: UP, Archiv Vojtěch Duda

Lucie Kohoutková

Kudrnatá holka, která neustále zakopává, protože raději kouká na hezké nebe než na cestu před sebou.