Vyhledávání

RECENZE: Je důležitější mít, nebo být?

V čem tkví pravá podstata bytí? Kdo je ten, kdo nic neví? Kde končí lidská touha po majetku? Tyto a mnoho dalších otázek se snaží zodpovědět německý psycholog, sociolog a filozof Erich Fromm (1900–1980) ve své knize Mít, nebo být?, která byla vydána roku 1976 a stala se jeho nejslavnějším dílem.


Poprvé v dějinách přežití lidského rodu závisí na radikální změně lidského srdce. Náš současný řád společnosti na nás působí patologicky a my kráčíme vstříc ekonomické katastrofě, pokud jej nezměníme.

Tak formuluje svůj požadavek na změnu člověka radikální humanista E. F. Schumacher, na kterého se Fromm ve svém díle odvolává. Často také zmiňuje zajímavé myšlenky, které pochází např. od Buddhy, Ježíše nebo Mistra Eckharta a které posléze sám jednoduše vysvětlí a doplní – knihu je tak snadnější číst.

Kniha se zabývá především analýzou dvou základních modů lidské existence: modu vlastnictví a modu bytí. Fromm se snaží čtenáře v problematice modů zorientovat a ukazuje jejich rozdíly na příkladech z každodenního života, se kterými se dá snadno ztotožnit. V posledních kapitolách se Fromm již zaměřuje na významy modů při formování nového člověka a nové společnosti a obrací se k možným alternativám v opozici k současnému společensko-ekonomickému vývoji světa, který směřuje ke katastrofě.

Frommova nemilosrdná kritika se nejvíce soustředí na lidskou potřebu mít – majetek, moc, autoritu, slávu, lásku. Člověk se v dnešní společnosti stává tím, co má, ne tím, kdo skutečně je. Mocní chtějí mít moc větší, chudí si chtějí svůj majetek za každou cenu udržet. Všemožné konference budí dojem, že společenské problémy byly rozpoznány a již se pracuje na jejich řešení, avšak ve skutečnosti se nic neděje. Zůstáváme tak v „klidovém režimu" a postupně se stáváme necitelnými vůči realitě. Dáváme přednost budoucí katastrofě před obětí v podobě svého pohodlí, kterou bychom mohli učinit již dnes. Fromm se tak snaží najít kompromis, kde by lidé stále prosperovali, avšak ne na úkor vlastní identity.

Kniha Mít, nebo být? mně samotné velmi pomohla v přehodnocení toho, co je v životě opravdu důležité a na kterých hodnotách bychom jako společnost měli zapracovat. Dílo může někoho na první pohled odradit spoustou složitých termínů či zdlouhavých pasáží, avšak není problém kapitolu či dvě přeskočit a najít si v knize to své. Hlavní myšlenka zůstává v celém textu stejná. Dílo je čtivé, avšak není vhodné pro „zkonzumování na posezení“. Sám Fromm v knize čtenáře přesvědčuje o tom, že čtení by nemělo probíhat v modu vlastnickém, nýbrž v modu bytí. Vezměte si knihu, přečtěte si pár kapitol, nechte si myšlenky uležet v hlavě a na jejich základě pak rozvíjejte nové.

Kniha je k dostání zde.

Foto: Dominika Kutheilová

Dominika Kutheilová

Studentka Žurnalistiky na UP, ve volném čase aspirující fotografka, tatérka, poeta a milovnice tapírů.