Vyhledávání

RECENZE: A jak na Velikonoce čekáte vy?

Příběh o životě Ježíše zná v hrubých obrysech každý. Knižní novinka Čekání na Velikonoce od polského teologa Marka Kita přináší stručného průvodce Novým zákonem a křesťanskou symbolikou nejen pro ty nejmladší čtenáře. Prosté vypravování nabádá k vnitřnímu klidu, k víře v Boha a přiměje k zamyšlení i samotné rodiče.

Po úspěchu knihy Čekání na Vánoce (2018), která malým čtenářům představila starozákonní příběhy a křesťanské symboly a postavy spjaté s tímto duchovním svátkem, přichází polský teolog a vysokoškolský pedagog Marek Kita s volným pokračováním Čekání na Velikonoce: Přes půst ke Zmrtvýchvstání (2019). Knihu ilustrovala, stejně jako tu předešlou, polská ilustrátorka a malířka Dorota Łoskot-Cichocka.

Publikace je primárně určena malým čtenářům, kteří vyrůstají v křesťanských rodinách. Nenáročnou formou vypravování se seznámí s několika křesťanskými symboly, významnými postavami, tragickou smrtí Spasitele, ale také jeho zmrtvýchvstáním.

A jak knihu správně číst? Příběh je rozdělen do čtyřiceti krátkých kapitol, přičemž každá kapitola je jedním ze čtyřiceti postních dní. Četba by tedy měla započít první den velikonočního půstu a dítě by si každý den mělo osvojit jednu z kapitol, jeden z kroků do Svaté země. Každá kapitola obsahuje krátké nastínění děje, které je doplněno o citáty z evangelií. Po těch následuje pár otázek k zamyšlení, o kterých by rodič měl se svým potomkem diskutovat.

Ačkoli je kniha psána především pro oči a uši dětských čtenářů, začte se do ní bez větších problémů i dospělý. Pokud nejste věřící, kniha vás zajisté neosloví. Dostane-li se vám i tak do ruky, nebojte se do ní začíst. Při odmyšlení všech duchovních podnětů v ní můžete nalézt spoustu zajímavých myšlenek.

Ilustrace na první pohled neosloví každého. Jsou velmi jednoduché, avšak dobře korespondují se samotným textem. V úvodu knihy je rovněž řečeno, že rodič může se svým dítětem knihu dokreslit. Prostoru je k tomu spousta, otázkou jen zůstává, zda jste člověk, který dokáže kreslit do knih.

Mám-li shrnout své pocity z této knihy, zanechala na mě neutrální dojem. Čekání na Velikonoce může být dobrým pomocníkem pro rodiče, kteří chtějí hravou formou přiblížit novozákonní příběhy svým dětem. Myslím si, že to ale není také špatný způsob, jak si ateisté mohou rozšířit svůj všeobecný přehled prostřednictvím ne příliš náročné formy.

Všechny novinky a knihy vydané v nakladatelství Portál si můžete prohlédnout tady. Knihu Čekání na Velikonoce koupíte zde.

FOTO: Nikola Sedmáková

Nikola Sedmáková

Studuji českou filologii se zaměřením na editorství. V Heleně působím od roku 2017 jako editorka a příležitostná redaktorka nebo korektorka tisku. Najdete mě také jako editorku na Dobrých zprávách. Jsem vášnivá knihomolka, kávičkářka a (k nelibosti druhých) grammar nazi.