Vyhledávání

Literární soutěž pro všechny "Upoláky"

Popusťte uzdu fantazii a dejte svým hrdinům, snům a příběhům papírovou podobu. (Šp) rýmujte, vyprávějte, prostě pište… Pořadatelé  vyhlásili už 20. ročník Literární soutěže pro studenty olomoucké univerzity. Básničky, povídky a fejetony můžete zasílat do 31. března 2014 na adresu: 

Oddělení komunikace UP
Mgr. Lenka Skácelíková
Biskupské náměstí 1, 771 11 Olomouc    
Obálku označte heslem “Literární soutěž”.

Podmínky pro pisálky:

V případě, že máte v plánu soutěžit s poezií, můžete odevzdat  maximálně pět básní. Pokud budete psát povídku, nesmí být delší než  deset stran, poslat můžete i fejeton. Svá díla zasílejte ve třech kopiích, na nichž uvedete své jméno, e-mailový a telefonní kontakt, fakultu, ročník a studovaný obor.

Autoři nejlepších prací získají finanční odměnu. Výsledky soutěže vyhlásí odborná komise v květnu 2014.

Literární soutěž Univerzity Palackého má dlouhodobou tradici. Práce hodnotí odborná porota složená z literárních vědců Katedry bohemistiky FF UP. Zúčastnit se může v podstatě každý - stačí být studentem prezenčního bakalářského a magisterského studia, a to na jakékoli fakultě UP.

Začněte svou spisovatelskou kariéru už na vysoké škole!

 write your story