Vyhledávání

Stalin vzpomíná na totalitní režim

PRAHA – 1OO. výročí vzniku republiky můžeme letos vidět na různých místech a v různých podobách, ať už formou výstav, publikací či na plátnech kin. Další expozicí, která prezentuje toto téma a především období mezi lety 1939 až 1989, se otevřela 1. října v Praze na Letné. Celá akce potrvá do 9. prosince.


Společnost Post Bellum ve spolupráci s dalšími institucemi, jako jsou například Český rozhlas, Ústav pro studium totalitních režimů či Česká televize, dlouhodobě pracuje na projektu, jenž se nazývá Paměť národa. Necelých sedm tisíc svědectví je online k přečtení na stránkách www.pametnaroda.cz. Jejich výňatek se organizátorům za finanční pomoci převážně soukromých dárců podařilo umístit do útrob pomníku Josifa Stalina i do různých koutů Letenského parku. 

Výstava se skládá ze čtyř částí. Nejviditelnější je zeď, která vede přes vršek pomníku a pokračuje dále do parku. Dohromady má něco přes padesát metrů na délku, vysoká je přibližně pět metrů. Má představovat Berlínskou zeď a symbolizuje nepřemožitelnost železné opony. 

Další dvě části jsou v podzemí, vpravo jsou Obrazy a vlevo Svědectví. Zpracovávají podobná témata, ale svou formou se liší. Zatímco v Obrazech se autoři zaměřili na jeden moment, který postupně nechávají působit, ve Svědectví promlouvají osobnosti z různých časových období s odlišnými názory na dějinné události. Obě části jsou zpracované netradičně, divák má pocit jako by byl součástí bombardování či seděl v letounu.

Poslední do celku jsou stély. Venkovní panely umístěné na spodní terase pomníku prezentují fotografie tragédií i pozitivních momentů, jež se v průběhu minulého století udály.

Cílem je oživit pomalu do zapomnění upadající otřesy 20. století v době, jako je teď, kdy pomalu, ale jistě dochází ke zneužívání demokratických principů.

 

Foto: https://www.info.cz/galerie/magazin/49659/pribehy-20-stoleti-udavejte-myslete-na-vase-deti-naseptava-vam-laskavy-estebak-na-vystave-pamet-naroda?foto=0

https://www.postbellum.cz/2018/09/pamet-naroda-na-stalinu-skolam/

Anna Chmelíková

Výplňový text, než si autor doplní info.