Vyhledávání

Výstava ptactva EXOTA Olomouc 2011

V areálu Olomouckého výstaviště Flóra se již podvacáté konala mezinárodní výstava exotického a okrasného ptactva EXOTA Olomouc. Jubilejní ročník probíhal od 7. do 9. října v pavilonech A, E, G, H a Palmovém skleníku. Diváci zde mohli shlédnout více než čtyři tisíce ptáků ze všech koutů světa. Kromě prohlídky celé expozice měli také možnost některé z vystavovaných ptáků zakoupit, a to včetně veškerého vybavení potřebného k jejich chovu – od klecí po hračky. Výstava EXOTA je v Olomouci pořádána každé dva roky a svým rozsahem patří mezi největší události daného druhu v Evropě. Je to akce, která se nevěnuje pouze prezentaci chovu exotických ptáků, ale rozvíjí zároveň povědomí široké veřejnosti o stavu ekologie na Zemi a prostřednictvím doprovodných programů výchovně působí na děti a mládež. Pro rodiny pořadatelé přichystali speciální cenový balíček, čímž  naznačili, že se nejedná o výstavu určenou pouze pro znalce a chovatele exotického ptactva. Hlavním prostorem a podle pořadatelů „zlatým hřebem“ výstavy byla rozsáhlá expozice papoušků ze všech kontinentů, která zahrnovala přibližně tři sta druhů a poddruhů. Vystavené exempláře byly prezentovány především v rozměrných a vkusně naaranžovaných voliérách. Zvláštní expozice byla připravena v Palmovém skleníku, zde byly v takřka přirozeném prostředí vystaveny nejrůznější druhy drobných exotických ptáků. Novinkou letošního roku byla expozice pavilonu E, kde bylo možné si prohlédnout přehlídku tukanů, zoborožců, turaků a dalších druhů měkkožravých ptáků. Naopak pavilon H byl již tradičně obsazen Klubem chovatelů bažantů, okrasného vodního ptactva a holoubků. Zde si „kačenky“ mohly rejdit v uměle vybudovaných jezírcích. Pavilon G byl vyčleněn pro sportovní část výstavy. V něm byly prezentovány různé druhy menších ptáků (kanáři, andulky, zebřičky, aj.), které následně podle určeného standardu hodnotili odborní posuzovatelé. Šlo o podobu soutěže „ptačí MISS“, kdy je snahou chovatelů co nejvíce se přiblížit stanovenému ideálu krásy. Při pohledu na skutečné účastníky výstavy bylo vidět, jak se každý z ptáků s nudou v kleci vyrovnával jinak. Někteří ptáci v kleci spali, jiní nervózně pobíhali, další okukovali zvědavé návštěvníky a ostatním bylo vše okolo jedno. V několika klecích ptáci spolu hráli hru „kdo se první pohne, prohrává“. Odvážnější jedinci si tuto soutěž ztížili tím, že neseděli na tyči jako ostatní, ale viseli hlavou dolů. Pravidelní účastníci výstav se před hosty naparovali, všelijak nakrucovali a předváděli vše, co umí. Často se našel provokatér, kterému se podařilo uletět z klece. Pozornějšímu návštěvníkovi neuniklo, že u většiny vystavovaných ptáků platí pravidlo – čím menší vzrůst, tím víč řečí. Například velkého Aru jste neslyšeli za celý den ani kdáknout. Více informací a fotografie z výstavy naleznete na oficiálních stránkách nebo na facebooku.