Vyhledávání

Útlounká kniha o knězi, který nezvládl celibát

Debut Nonstop Eufrat, útlounká knížka z pera scenáristky a dramaturgyně Veroniky Bendové (*1974), přináší znepokojující námět z moderního církevního prostředí. Intimní dialog mezi knězem, Bohem, lidskou touhou, svědomím a zbytkem společnosti.

Bendová

Osa textu je prostá. Tomáš, respektive otec Jeroným, nezvládne svou službu spojenou s celibátem a namísto kněžského poslání dá přednost zcela pozemské lásce k ženě. Zamiluje se totiž do bývalé spolužačky Anny. Opustí tedy své povolání a věčné sliby a stane se manželem a otcem, ale následně pochopí, že ani světský život není bez pochyb, samoty a zklamání.

Skok do rodinného života působí jako skok do ledové vody. V autorčině popisu se Tomášův a Annin vztah jeví jako odtažitý, chybí mu jiskra, pomocí níž by oba překonali nezvyk společného soužití. Každý si své problémy řeší v soukromí uzavřené mysli. S novým životem a narůstajícím odcizením jsou spojeny další okolnosti, jako žádost o laicizaci, narození dítěte, zklamání bývalých farníků či nová neuspokojivá práce. A ke všemu ještě blížící se smrt skoro nepoznaného Tomášova otce. Kromě milostného a věcně lidského příběhu však text obsahuje také malou dávku tajemství.

Poté, co Tomáš opustí církev, začnou mu přicházet anonymní textové zprávy ze skrytého čísla, které prostřednictvím odkazů na příslušné části Starého zákona poukazují na jeho odchod. Tyto zvláštní zprávy jako náhodou perfektně sedí na situace, v nichž se Tomáš zrovna nachází. Jako by se ho dotýkal čísi mstivý či výsměšný prst. Kdo se však bývalému knězi mstí? Jeden z jeho zrazených farníků? Otec? Sám Bůh?

Obal

Děj románu se rozvíjí ve dvou rovinách. V jedné je protagonista zachycen ještě jako kněz a ve druhé již jako laik. Je to nenásilné, mnohdy až implicitní vyprávění. Kapitoly o navázání kontaktu s Annou a konečném rozhodnutí zanechat kněžské služby jsou střídány kapitolami o novém světském životě a neschopnosti druhých vyrovnat se s tím. Do textu jsou také porůznu zakomponované odbočky. Vší svou tíhou a násilností do děje zasahuje okolní svět – narození a úraz dítěte, zklamaná Tomášova matka, opilost, zmatek, touha těla. Téma křesťanství zde funguje jen jako jakýsi podklad. Je nositelem dějového napětí a metaforou světa, který sestává z problémů vyžadujících řešení, a který přitom nic nenabízí.

Bendová přesvědčuje čtenáře zejména svým jednoduchým stylem psaní, ke kterému se dopracovala při studiích scenáristiky. Namísto popisných a filozofujících pasáží podává velmi dobře zachycené krátké scény, detailní obrazy a rozhovory, díky kterým je text živý a uvěřitelný. Takový jazyk přímo vybízí k hloubkovým sondám do duší hrdinů, přičemž nejvíc prostoru dostává pochopitelně ztrápený Tomáš. Kněz Bendové je zobrazen jako osamělý člověk na hranici, s touhami a nejistotami. Vcítit se do něj je až podezřele snadné a nevyžaduje to znalost jediného verše z Bible.

Nonstop Eufrat je skvělou literární prvotinou. Bendová sugestivně a s empatií uvažuje o jedné z netradičních životních cest a vytváří přesvědčivý nevykonstruovaný příběh. Příběh o ztracené a nalezené víře, o zkouškách a obětech, příběh se silnými detaily.

BENDOVÁ, Veronika. Nonstop Eufrat. Praha: Fra, 2012.

Foto: Radek Brousil, Johana Pošová