Vyhledávání

Univerzita Palackého proniká i do umělecké oblasti

OlomoucVeřejné vysoké školy se letos poprvé dočkají finanční podpory v uměleckých oblastech, připojí se tedy tímto k obvyklému financování vědeckých a výzkumných oborů. Se svými 1977 body se Univerzita Palackého umístila na třetím místě v nově vzniklém Registru uměleckých výstupů (RUV) mezi českými neuměleckými vysokými školami, úspěch zajistila zejména činnost pedagogické a filozofické fakulty.

České vysoké školy jsou financovány hned několika způsoby, mezi které patří například příspěvky na studenta ze státního rozpočtu. Školy však mohou získat finance také díky vlastním úspěchům, což podporuje Rejstřík informací o výsledcích pro potřeby vědy a výzkumu (RIV) a nově i již zmíněný Registr uměleckých výstupů (RUV). 

Projekt RUV iniciovala Rada vysokých škol pro umělecké školy společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Kreativní výstupy se týkají jak studentů uměleckých škol, tak škol veřejných, ale i pedagogů. Do registru se však mohou zařadit pedagogové a studenti uměleckých škol či fakult nebo neuměleckých vysokých škol s uměleckými předměty. Projekt byl vytvořen z důvodu zmapování umělecké činnosti, konstatování výkonnosti VŠ v umění a srovnání s vědeckým výzkumem.

stetec,-modra-farba-187871

„Z celkového počtu RUV bodů získala 1395 pedagogická fakulta. V hodnocení ji to řadí na celkové druhé místo mezi neuměleckými vysokými školami, a to za pedagogickou fakultu v Hradci Králové. Počtem ohodnocených výstupů se zároveň blíží i některým uměleckým fakultám, například FAMU v Praze, která získala ve stejném hodnotícím roce 2114 RUV bodů,“ sdělila proděkanka pedagogické fakulty Hana Marešová, podle níž se o počet bodů zasloužilo 23 autorů se 122 certifikovanými výstupy. Mezi nimi vynikla i opera La Dafne od Tomáše Hanzlíka a Víta Zouhara, která se dostala i do rozhlasového zpracování. Národní divadlo v Praze uvedlo operu Voda a Vzduch, jejímž tvůrcem byl rovněž Tomáš Hanzlík. Bodového uznání se dočkala i komorní skladba Víta Zouhara Dny pro flétnu, violu, violoncello a cembalo, která se prorazila až na mezinárodní festival Pražské jaro či Symphony Hall v americkém Bostonu.

V oblasti výtvarného umění bodově uspěl Ondřej Michálek se svojí výstavou Prints – Stories v Českém centru ve Vídni nebo Vladimír Havlík se svojí prezentací uměleckého díla v rámci mezinárodní kolektivní výstavy Fifth International Artists Book Exhibition, která se konala v maďarském Székesfehérváru v Szent István Király Múzeum.

Několik pedagogů filozofické fakulty UP se za svou uměleckou činnost zasloužilo o 582 bodů. „V oblasti literatury jsou slyšet jména básníka Radka Malého a autora detektivek Michala Sýkory. Za hudební kompozici získali body Marek Keprt a Jan Vičar. Ohodnoceny byly také umělecké překlady, zejména z angličtiny, němčiny, italštiny a holandštiny,“ dodal profesor Jan Vičar působící na katedře muzikologie.

Foto: http://obrazky.4ever.sk