Vyhledávání

Umíte být milí?

Pokud je odpověď na otázku v titulku jednoznačné „ne“, pak je nová kniha od Karla Nešpora Jak být milejšíurčena právě pro vás. Autor knihy, uznávaný psychiatr, dává v této knize odpovědi na mnoho otázek o zdravých emocích i těm, kteří si mysleli, že nemohou své emoce ovládat.

Emoce ovlivňují život každého z nás. Když jsme šťastní, jsme zdravější, milejší na svoje okolí, spokojenější. V nové publikaci Karla Nešpora dostáváme návod na to, jak si ty správné emoce přivolat a s těmi horšími se vyrovnat.

Průvodcem celé knihy je zvídavý muž Jasoň, na jehož otázky Karel Nešpor odpovídá, a tím vlastně vysvětluje celou problematiku ovládání emocí. Dotazy, které Jasoň pokládá, už většinou zazněly na seminářích, které autor pořádá pro pacienty a veřejnost. Poutavé povídání těchto dvou mužů je doplněno teorií emocí. Čtenář je seznámen hned v úvodu s rozdílem mezi myšlenkou a emocí, s projevy nezdravých a zdravých emocí a s pozitivním vlivem zdravých emocí na lidský život.

foto3

Kniha je členěna do 28 kapitol. Každá kapitola se věnuje jinému pojmu a vždy je doplněna krátkými příběhy o lidech z různých částí světa, kteří si díky nepříjemnému zážitku uvědomili své negativní chování k druhým a začali být skutečně milejší. Některé příběhy jsou smyšlené a vystupují v nich nadpřirození tvorové, čtenář tak musí oplývat určitou mírou představivosti, aby všechny příběhy správně pochopil. Mně osobně přišlo několik příběhů přitažených za vlasy, ale jiné mě rozesmály nebo opravdu donutily se nad sebou zamyslet.

foto2

Kromě odpovědí, teorie a vyprávění publikace obsahuje i praktická cvičení. Cvičení jsou zaměřena na navození příjemných pocitů a jsou důkladně vysvětlena. Skoro ke každému cviku je fotka zobrazující Karla Nešpora, jak daný cvik provádí. Karel Nešpor dokonce radí některé cviky zkoušet v práci nebo mezi přáteli, ale to už je asi pro ty otrlejší čtenáře. Cvik, při kterém napodobujeme slona mávajícího chobotem, mi připadal vtipný sám o sobě.

foto1

Tato publikace je určeno pro ty z vás, kteří se chtějí cítit lépe, smát se více a být milí i na tu paní, co sedí za pokladnou, dělá jednu chybu za druhou a vy už ve frontě stojíte patnáct minut. Jestli z takové situace nebudete rozmrzelí, zvládnete si zachovat dobrou náladu a ještě se u toho usmívat, už jste se stihli naučit všechno.

  Knihu zakoupíte například v nakladatelství Portál – zde.   Hodnocení: 70 %   Zdroj fotek: Aneta Danečková