Vyhledávání

Studium v číslech: Většina studentů si při škole přivydělává

První z článků mapujících život olomouckých studentů, jejichž další díly najdete na Heleně vždy v úterý, se věnuje financím. Tentokrát jsme se zabývali rozpočty studentů, zkoumali jsme jejich příjmovou i výdajovou strukturu a ze získaných dat utvořili statistiky, které shrnuje následujících několik řádků. Stačí vám peníze od rodičů nebo si musíte přivydělávat? K čemu používáte ubytovací stipendium? A kolik měsíčně utratíte za alkohol?  Takové otázky jsme položili více než patnácti stovkám studentů z Univerzity Palackého. Zde jsou čísla.

Chudý student?

Výsledky dotazníku ukazují, že touto nálepkou studentstvo paušalizovat rozhodně nelze. Naopak mezi školáky panují značné rozdíly ve výši i původu příjmů. Tak například více než dvě stovky dotázaných si vystačí s necelými třemi tisíci na měsíc. Na druhé straně se však najdou i tací, jejichž měsíční příjem převyšuje dvanáct tisíc korun, takových studentů ovšem napočítáme na prstech jedné ruky. To jsou ale statistické extrémy. Nejprůkazněji o studentských příjmech mluví medián, který v daném zkoumaném vzorku ukazuje prvek s největší četností výskytu. Podle něj studenti nejčastěji hospodaří s přibližně šesti tisíci korunami na měsíc.

Rozdíly nalezneme také ve zdrojích, ze kterých peníze plynou. Pokud vás třeba trápí, že si na škole přivyděláváte málo nebo vůbec a ždímáte rodinný rozpočet, možná vám uleví fakt, že to dělají skoro všichni. Nejčastěji v sobě totiž studentský rozpočet kombinuje podporu od rodičů a vlastní přivýdělek.  Za úplně soběstačné se označila jen hrstka studentů, naopak pro 684 dotázaných tvoří příspěvky od rodičů sto procent jejich měsíčního příjmu. Nejvíce, třicet procent dotázaných, zaškrtlo u otázky výše přivýdělku možnost méně než dva tisíce. Dalších dvanáct procent si měsíčně vydělá na přilepšenou v rozmezí dvou až čtyř tisíců korun. Vyšší částky už vydělá jen několik desítek studentů.

Další finanční injekce přichází v podobě ubytovacího stipendia, které má sloužit jako kompenzace nákladů na ubytování pro studenty, kteří mají trvalé bydliště v jiném okresu, než ve kterém se nachází jejich alma mater. Výše stipendia je 6750 korun za rok, je však vypláceno po částech každé čtyři měsíce a to částkou 2250 korun. Celkem jej pobírá sedmdesát čtyři procent oslovených, avšak k financování bydlení jej používá necelá třetina. Dalších dvacet dva procent jej utratí za běžnou spotřebu, ať už si pod tím představují cokoliv, a pětina respondentů z těchto peněz dokáže i šetřit.

A kolik korun měsíčně utratí studenti za alkohol? Na které katedře se pije nejvíc? To a další, zase příští úterý na Hvk.