Vyhledávání

Studentské spolky se představily

Ve čtvrtek večer se v rozzářeném Jazz Tibet Clubu představovaly univerzitní spolky a uskupení. Helena tam nemohla chybět. Pod taktovkou prorektora pro vnější vztahy Petra Bilíka vystoupilo zhruba osmnáct zájmových skupin.

Každý prezentující dostal pět minut, aby oslovil, zaujal a jednoduše informoval o činnosti spolku, který zastupoval. V abecedním pořádku předstupovali před diváky, a když přišla řada na "H", vydaly se na pódium také šéfredaktorka Heleny v krabici Katka a redaktorky Jana a Hana. Nebyli jsme tam však jen proto, abychom představili naši práci. Sbírali jsme také informace a kontakty, díky kterým vám v následujících týdnech představíme i další univerzitní spolky. Uskupení je opravdu mnoho a nabízí spoustu zajímavých a neotřelých nápadů, exkurzí a dalších aktivit pro studenty.

20150226_190250

Večer zakončila společná debata o možném vzniku jednoho subjektu, který by zastřešoval všechna univerzitní seskupení. Rozšířil by tak již existující Unii spolků, která se snaží o celkovou spolupráci mezi jednotlivými spolky, ale také mezi spolky a Univerzitou. „Stejně jako jsme se vyjádřili v původní Unii spolků, ani tentokrát nechceme žádný zastřešující „superspolek“. Stojíme pouze o komunikační platformu. Takovou unii, která by svolávala zástupce spolků se zástupci Univerzity ke společnému stolu, kde by si vedení mohlo poslechnout názory a potřeby a podle toho se pak zařídit. Při vší rozdílnosti, kterou mezi sebou spolky mají, by totiž jakýkoliv jednotný názor byl použit na úkor někoho dalšího,“ uvedl starosta Cechu studentů historie Tomáš Arnold.

Spolky jsou o přátelích, zábavě a společných zájmech. Z několika uskupení můžeme mimo Helenu jmenovat například Edurp, Cech studentů historie, ISHA, Pastiche Filmz nebo What's UP. V medailoncích, které vám postupně nabídneme, třeba objevíte některý vám blízký. 

Hana Jínová

"Vedoucí" online vydání Heleny v krabici. Ztracený žurnalista, sakrastický historik, overthinker a nadšený milovník zvířat. Jako hlavní životní motto prezentuje "Peču, tedy jsem", pravda je ovšem jiná a dalo by se říct spíše, že má víc štěstí, jak rozumu. Což dokazuje i její bakalářský titul.