Vyhledávání

Silvie Richterová se ptá: Odkud přicházíš, kam jdeš?

Na druhém setkání z cyklu přednášek o migraci pořádaném Sdružením profesorů FF UP Societas Cognitorum přispěla svou přednáškou profesorka Silvie Richterová, která většinu života působila na univerzitách v Itálii, tudíž má k migraci trochu jiný vztah než ostatní přednášející.

IMG_0222

Profesorka Silvie Richterová se během přednášky snažila odpovědět na otázku „Odkud přicházíš, kam jdeš?“. Své povídání zaměřila na kulturní, etnické a individuální aspekty exilu v 21. století v Evropě a zejména v Itálii, se kterou je nejvíce spojena. „Pro mne je migrace existenciálním tématem. Je to taková konstanta mého života,“ okomentovala profesorka Richterová svůj vztah k migraci. Vzhledem k jejímu vystěhování se do Itálie v 70. letech má životní zkušenosti s tím, jaké to je, být emigrantem. Během přednášky se tak s posluchači podělila o vzpomínky, jak ji Italové do své země přijali.

Přednášející se také zabývala individualitou ve vztahu k migraci. „Hlavním principem dnešní kultury je individuální rozhodování, proto většinu velkých stěhování probíhá individuálně,“ řekla Richterová. Jako příklad uvádí velké vlny migrací z Afriky, ke kterým docházelo prakticky vždy. Stále se jednalo o individuální rozhodnutí, ke kterému člověk dospěl například kvůli životním podmínkám. Jedince k tomu nikdo nenutí. „Itálie už několik desítek let zažívá masovou migraci z Afriky,“ dodala.  

Poté její povídání dostalo poněkud jiný ráz. Své názory nám sdělovala skrze čtení textu a interpretaci myšlenek italského historika Paola Prodiho. Rovněž se zabývala otázkou migrace z trochu jiného úhlu. Za současnou krizi nepovažuje migraci samotnou, ale zmizení sakrálnosti, což by v naší kultuře mohlo znamenat něco posvátného.  Profesorka se s některými názory ztotožňuje. „Evropská kultura se liší od těch ostatních rozdělením na politický a sakrální (můžeme chápat také jako kulturní, pozn. red.) pól. Třetím pólem je ekonomický, který tyto dva požírá. Příčinou krize je úpadek sakrálního pólu,“ přednesla část Prodiho textu a dodala: „A já se s tímto názorem ztotožňuju.“

Silvie Richterová je básnířka, prozaička a literární kritička. V roce 1971 emigrovala do Itálie. Působí na Univerzitě La Sapianza v Římě, kde přednáší například o české literatuře, kultuře a jazyce. Je autorkou mnoha publikací, románů a studií.