Vyhledávání

Sbírka sv. Mikuláše pomáhá na Olomoucku i letos

Sbírka svatého Mikuláše pomáhá i letos. V loňském roce mohla Charita Olomouc pomoci 40 rodinám v tísni díky vybraným prostředkům. V důsledku pandemie nadále roste počet lidí, kteří se dostávají do těžkých životních situací.


Přímou pomoc rodinám v tísni poskytuje Charita Olomouc i v roce 2021. Díky Sbírce svatého Mikuláše může i nadále pomáhat lidem v nouzi, především matkám samoživitelkám a rodinám s dětmi. Vybrané peníze putují na zaplacení nájmu, nákupu potravin, léků, pomůcek do školy a dalších potřebných věcí. K příběhům rodin v těžké životní situaci veřejnost nezůstává lhostejná. Loni se podařilo na konto sbírky vysbírat celkem 140 806 Kč. S těmito prostředky pomohla Charita Olomouc již 40 rodinám v tísni.

Dosud žilo mnoho rodin velmi skromně. Dokázaly tak uhradit základní výdaje za potraviny, služby a energie. S rostoucí inflací se ale zvyšují ceny těchto základních potřeb. „Rostoucí inflace způsobila, že se mnohé rodiny se svými příjmy ocitají za hranou svých možností. V těchto rodinách jsou děti jak na základní škole, tak studující na učilištích či středních školách. Tyto děti už pociťují změnu svého statusu a i jejich okolí je zřejmé, že jsou pod hranicí chudoby,“ objasnila Petra Pavlíčková, vedoucí Střediska pro rodiny a děti. Ruku v ruce s inflací jdou také loňská krizová opatření. Ta zapříčinila rušení pracovních pozic nebo dokonce celých provozoven z důvodu nadbytečnosti či ekonomické neudržitelnosti. Důsledky těchto opatření se začínají projevovat až teď.

Na Charitu se obracejí rodiny, které přišly o hlavní zdroj příjmu. Často je to v důsledku těžké nemoci nebo úmrtí člena domácnosti. „Paní Marie se na Charitu obrátila ve velmi těžké životní situaci. Jen půl roku po smrti manžela se při návštěvě u lékaře dozvěděla závažnou zdravotní diagnózu. Její zdravotní i psychický stav se začal zhoršovat, po velmi krátké době byla nucena přestat pracovat. Paní Marie žije se svojí patnáctiletou dcerou v pronajatém bytě. Vše se odehrávalo v období, kdy měla dcera nastoupit na střední školu. V rodině došlo k poklesu příjmu, který nyní stačil pouze na zaplacení nezbytných výdajů spojených s bydlením a základními potřebami. Ze sbírky svatého Mikuláše Charita zaplatila dceři celoroční jízdenku na dojíždění do školy, uhradila veškeré výdaje spojené s nástupem na střední školu a poskytla materiální pomoc ve formě potravin a drogerie,“ řekla Eva Štefková, PR pracovnice Charity Olomouc.

Konto sbírky je stále otevřené a můžete do něj přispívat online nawebových stránkách www.darujme.cz/projekt/1203978 nebo převodem na účet: 115-1405220217/0100, variabilní symbol 1702.

Svatý Mikuláš

Svatý Mikuláš byl biskup z Myry, antického města z oblasti dnešního Turecka. Narodil se do bohaté křesťanské rodiny v Řecku kolem roku 280. Byl štědrý k potřebným, rozdával chudým z velkého jmění, které zdědil již jako mladý. Lidé jej začali uctívat jako svatého hned po jeho smrti, jeho kult se rozšířil do celé byzantské říše i do Evropy.

 

Zdroj fotografií: Charita Olomouc

Helena Hrubá

Výplňový text, než si autor doplní info.