Vyhledávání

RECENZE: Psychologie myšlení a řeči – kniha, která vám prožene neurony!

V posledních letech se začíná (nejen v psychologii) čím dál více vracet k tvorbě Lva Semjonoviče Vygotského. Právem. Jeho pojednání, výzkumy a úvahy na poli lidského myšlení a řeči totiž neztrácejí svůj náboj ani aktuálnost a stále dokážou přinést zajímavé postřehy i podněty.


 

Kniha s titulem Psychologie myšlení a řeči upoutala mou pozornost k hlubšímu pročtení už jen svým názvem, protože mě lákalo dozvědět se více o pojednání na téma vnitřní řeč, které se tento ruský velikán ve svých pojednáních rovněž poctivě věnuje.

Zabývá se tímto tématem zejména ve vztahu k myšlení – a tedy, jak velkou úlohu plní vnitřní řeč v našem myšlení a nakolik ji lze spojovat s vývojem lidské psychiky v průběhu dospívání? Nachází se její počátky už v dětském mluvení nahlas, nebo jde v tomto procesu spíš o uzavřenost? Na tyto otázky Vygotskij rozsáhle odpovídá a zároveň jsou jeho postřehy a výsledky z výzkumů dávány do souvislosti a komparovány s další psychologickou autoritou – Jeanem Piagetem.

O tuto skutečnost se postaral prof. Jan Průcha, který celou knihu uspořádal a který rovněž vybral a přeložil texty Vygotského.

Piaget z tohoto porovnávání nevychází jako více reliabilní, nejspíše pro úzce a ne úplně šťastně zvolený výzkumný vzorek – což sám také později ve svých dalších pracích objektivně přiznává.

 

 

Autor se zabývá také vokalizací, učením, školním učením, asociacemi, uvědoměním, zónou nejbližšího vývoje, vzděláváním, verbálním myšlením a porozuměním – i jeho iluzí a dalšími procesy spojenými s touto problematikou. Mimo jiné zohledňuje rovněž vývoj myšlení v závislosti na řeči a kultuře či rozebírá ontogenezi myšlení u dítěte.

Kniha představuje soubor velmi zajímavých podnětů k „přemýšlení o přemýšlení“ a věřím, že své čtenáře dokáže obohatit o nové úhly pohledu na tuto problematiku. A to i přesto, že se jedná o publikaci náročnou. Sice čtivou, ale složitou na pročítání i na koncentraci pozornosti, protože v mnohých etapách klouže až do filozofických přesahů.

Celkové hodnocení knihy: 

 

Zdroj doplňujících obrázků k článku: soukromý archiv autorky článku

Eliška Šlesingrová

Studentka logopedie IV. ročníku UPOLu, která ráda kreslí i píše povídky, občas básní, zbožňuje hraní badmintonu, a hlavně, bráchova jezevčíka!