Vyhledávání

RECENZE: Padesát nejvlivnějších žen naší doby v jednom balení

Dvacáté století patří ženě. Tak začíná předmluva ke knize Nejvlivnější ženy naší doby, kterou letos vydalo nakladatelství Omega. V překladu Lucie Koubkové se tak dostáváme k publikaci Italky Chairy Pasqualetti Johnson, která sestavila do jednoho mozaikovitého balení padesát portrétů nejzajímavějších, nejodvážnějších a nejinspirativnějších žen naší doby, které jsou možná na první pohled jiné, ale přesto mají mnoho společného. Čtenáři je předkládá včetně okomentovaných, často celostránkových fotografií.


Publikace není v rámci edičního plánu nakladatelství Omega osamocená. Letos vyšla obdobně koncipovaná kniha Nejvlivnější osobnosti naší doby a ve stejné edici připravují ještě knížku Nejvlivnější lidé naší doby. Tato se však vymezuje tím, že (jak již název i růžový přebal napovídá) je věnována jen a pouze ženám. Chce tak připomenout proces postupné emancipace na osudech hrdinek, jež se dokázaly prosadit ve světě ovládaném muži. „Zástup výjimečných žen překonal celá staletí předsudků a přepsal pravidla společnosti tím, že si svou ohromující silou vydobyl moc,“ píše autorka v předmluvě. Je přitom škoda, že při přípravě takto pojaté knihy nebyl editor pečlivější.

Na pouhých 224 stranách nemůžeme očekávat hluboký a všeobjímající soubor biografií jednotlivých hrdinek. Chaira Pasqualetti Johnson to však přiznává, což je hned na úvod sympatické. Výběr tak skutečně působí jako sonda mezi pozoruhodné osudy žen dvacátého století, mezi nimiž naleznete jak ty notoricky známé, tak ty, o kterých jste možná nikdy neslyšeli. Nepřečtete si tedy pouze příběhy ikon jako Audrey Hepburn nebo Coco Chanel, autorka vám dá nahlédnout například i do života fotografky Margaret Bourke-White či architektky Zahy Hadid. Jednotlivé medailonky jsou řazeny chronologicky od nejstarších životních příběhů až po ty nejmodernější. Obsahují osud hrdinky, většinou s autentickými citáty, doplněný několika fotografiemi.

Z textu jde u některých příběhů až moc cítit autorčina potřeba dodat příběhu nádech feminismu, lépe řečeno možná jistého vzdoru proti systému ovládanému muži. To však bohužel v některých aspektech neodpovídá zpracování. Kniha sice oslavuje často skutečně vzdorovité a na svoji dobu neuvěřitelně průbojné ženy, pak nám ale zároveň předkládá příběh Jacqueline Kennedy Onassis, která se stala slavnou víceméně pouze díky sňatku s tehdejším prezidentem Spojených států a popírá tak téměř vše, za co kniha tak vehementně „bojuje“. Zároveň také některá jména přechyluje (Margaret Bourke-Whiteová), jiná nechává nepřechýlená (Frida Kahlo, Mata Hari). I v textu samotném se objevují drobné stylistické chyby. Většinou typicky překladové nečeské vazby. Taktéž může čtenáře rušit nejednotnost vyprávění, což opět přičítám tomu, že kniha je původně psaná v cizím jazyce. Některé příběhy jsou psané v přítomném čase a dodávají tak na živosti a autentičnosti, některé jsou však psané odosobněným „kronikovým“ stylem v čase minulém. Tím postrádají větší sílu a obraznost, jež by mohly jinak mít.

Velký formát knihy napovídá, že se čtenář může těšit na celostránkové fotografie. Ty jsou největší předností knihy, ač se nejedná o žádné exkluzivní či nikdy nezveřejněné snímky. Jsou totiž doplněny většinou poměrně dlouhými popisky, ve kterých se neopakují informace z medailonků, a dokreslují tak jednotlivé příběhy. Je pouze škoda, že se v sazbě nedodržel jednotný ráz – některé popisky jsou vsazené vertikálně. To stejné platí i o životopisných datech osobností. Pro čtenáře knihy tohoto formátu je to vcelku nepraktické a věřím, že by se to dalo vyřešit graficky lépe. Ačkoliv to zdaleka není nejlepší grafický počin a dalo by se z tématu vytěžit daleko více, oceňuji snahu o minimalismus a vzdušnost sazby.

Ač jsem si všimla drobných nedostatků v českém zpracování knihy, myslím, že svoji zamýšlenou funkci kniha plní dobře. Představila mi významné ženy dvacátého století, připomněla a utřídila ty známé a pomohla objevit ty neznámé. V dnešní době přehnané genderové korektnosti a někdy absurdních snah o „emancipaci“ už „emancipovaného“ se na problematiku dívá z historické perspektivy a přibližuje reálné boje a osudy skutečných žen, jejich sílu a odhodlanost.

Knihu Nejvlivnější ženy naší doby můžete zakoupit v nakladatelství Omega.

 

foto: Barbora Adamová

Barbora Adamová

Studentka české filologie a editorství. Pijící, spící ultimátní milovnice Přátel. Jestli jezdíš na tábory, jsi můj člověk. Jestli říkáš „přijdu dýl“, kamarádi nebudem.