Vyhledávání

RECENZE: Anatomie lidské destruktivity

Proč lidé zabíjí? Z jakých důvodů technologicky a kulturně vyvinuté státy vynalézají zbraně masového ničení? Čím lze objasnit nepodmíněnou krutost? Americký a německý psycholog, filosof a sociolog Erich Fromm (něm. Erich Seligmann Fromm) (1900–1980) věnoval zkoumání lidské destruktivity šest let. Výsledkem se stala kniha Anatomie lidské destruktivity, vydaná v roce 1973.


Knihu je možné charakterizovat jako jeden z fundamentálních dílů týkajících se chování člověka, myšlenky v knize vycházejí z různých směrů psychologie jako psychoanalýza, behaviorismus a instinktivismus. V prvním dílu knihy se Erich Fromm zabývá porovnáním a kritikou jednotlivých přístupů a teorií a po každé kapitole zanechává překvapující seznamy odkazů na literaturu související s tématem.  Ve druhém díle se autor snaží využít vynálezy neurofyziologie, paleontologie a antropologie pro pochopení podstaty agrese. Je-li lidská krutost podobá agresivitě savců a zvířat, je člověk predátor, nebo ne? Velmi zajímavé jsou také příklady vedení války u přírodních kmenů, z nichž vyplývá mnohem méně výrazná krvežíznivost člověka oproti představám, na které jsme zvyklí.

Dle mého názoru je velmi interesantní závěrečná část knihy, která se věnuje sadismu, nekrofilii, narcismu a spoustě příkladů klinických případů těchto jevů. Rozsáhlá analýza biografie Himmlera a Hitlera přispívá ke konečnému formování toho, k čemu sám autor dospěl.

Dílo je snadně čitelné, ale pro ty, které nikdy psychologie přiliš nezajímala, budou desítky stránek nejspíše černou nudou. Cennost knihy spočívá v zrcadlení vlastních pocitů a zkušenosti čtenáře. Do určité míry taktéž oživuje víru v lidstvo a lidskost.

Maxim Zaitsev

Studuje Sociální pedagogiku na CMTF. Svůj čas věnuje hledaní smyslů všeho, a nic se nedeje když ten smysl nevidí.