Vyhledávání

Proč psát do šuplíku? Univerzita vyhlásila literární soutěž

Miluješ literaturu? Píšeš rád/a? Skrýváš v sobě netušený talent? Je načase vytáhnout pisatelské pokusy ze šuplíku a zkusit štěstí. 22. ročník Literární soutěže pro studenty UP začíná!

LS

Literární soutěž Univerzity Palackého je tradiční akce, kterou každoročně vyhlašuje rektor univerzity s cílem povzbudit literární tvorbu mladých talentů a umožnit dialog mezi tvůrci a posuzovateli. Do letošního 22. ročníku se může zapojit každý student nebo studentka prezenčního bakalářského a magisterského studia Univerzity Palackého, stačí do konce března 2016 přihlásit svůj text.

Téma je volné, člověk může přijít s čímkoliv, co uzná za vhodné. Musí se však jednat o původní autorskou práci v češtině nebo slovenštině. Soutěžit je možné v jedné, ve dvou nebo i ve všech třech kategoriích současně:

  • poezie (nejvíce tři básně)
  • povídka (text do 10 stran, přičemž stranou se míní strojopis o 30 řádcích a 65 úhozech)
  • fejeton (maximální rozsah jedna strana A4)

Každý text musí být odevzdán ve třech kopiích, z nichž na každé musí autor uvést své jméno, fakultu, studijní obor, ročník, kontaktní adresu a email.

Soutěžní příspěvky je nutné zaslat poštou, v obálce označené heslem „Literární soutěž“, na adresu:

Oddělení komunikace UP
Mgr. Lenka Peřinová
Biskupské náměstí 1
771 11 Olomouc 

Zaslané práce zhodnotí odborná porota složená z literárních vědců katedry bohemistiky filozofické fakulty. Výsledky soutěže vyhlásí komise v květnu nebo červnu 2016 a autoři nejlepších prací získají finanční odměnu. Další informace najdou zájemci na webových stránkách Univerzity Palackého: http://www.ff.upol.cz/aktualita/clanek/literarni-soutez-pro-studenty-up/.

Tak neváhej a pošli svá slova do světa!

Foto: upol.cz, universalstudios.com