Vyhledávání

„Primitivní podřezávání hlav je velkou tradicí,“ řekl profesor Štěpánek

Semestr se uchýlil ke konci a s ním i poslední přednáška z cyklu o migraci. Stejně jako předposlední byla i tato pojata z uměleckého pohledu. Tentokrát nám tuto problematiku přiblížil profesor Pavel Štěpánek, jehož přednáška s názvem „Vpád Islámu na Iberský poloostrov. Osudy mozarabů, jejich umění a mýtus Al-Andalusu“ krásně zakončila celý půlroční cyklus.

13242346_1243438722333038_1498831924_o

Současná uprchlická krize je především xenofobií k muslimům a islámu obecně, proto jsem byla velmi ráda, když jsem si přečetla téma posledního příspěvku přednášek o migraci. Ačkoliv se řešila spíše kultura Mozarabů než muslimů, jednalo se o velmi zajímavý příspěvek a hezké zakončení celého cyklu. Profesor Štěpánek mluvil o invazní vlně muslimů. „Etnické složení muslimů bylo rozloženo mezi černé Maury, kterých bylo čtyřicet procent, a bílé Maury, těch bylo třicet procent,“ zahájil Štěpánek svou přednášku.

13223416_1243438655666378_319788580_o

První část se věnovala Mozarskému umění, které názorně ukazuje problém muslimů. „Mozara je poloviční Arab. Říká se mu taky možná Arab. Mozara se podrobil muslimským požadavkům, ale po formální stránce zůstal křesťanem,“ vysvětlil. Následuje procházka zajímavými chrámy, kostely a kaplemi, na kterých nám profesor Štěpánek názorně představí příklady mozarského umění. Prohlédli jsme si tak nástěnné malby a iluminace sakrálních staveb. „V některých kostelech zůstávají pouze zbytky fresek, zbytky byly většinou prodány do USA,“ popisoval profesor. Mozarský kostel obsahuje často malby, které pocházejí z Persie. „Malby se zde na Iberský poloostrov dostaly z Asie. Jedná se o první nástěnné malby vůbec. Takže vlastně díky Mozarům máme a známe nástěnné malby,“ vyprávěl. Jak objasnil profesor, kultura Mozarabů je velmi humanistická.

13242065_1243438645666379_938893656_o

V poslední části se profesor Štěpánek věnoval aktuálnímu problému teroristických skupin, které se vyznačují krutým podřezáváním hlav a jiným trestům pro své oběti. Ukazoval nám drastické fotky, které snad ani nepotřebovaly komentář. Hlavy oddělené od těla, napíchnuté na kůly a další děsivé fotografie mi naháněly mráz po zádech.

Profesor Pavel Štěpánek je historik umění a emeritní profesor Katedry umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde působí od roku 1996. Na svém kontě má nespočet publikací a odborných textů na téma umění. Působí rovněž v časopise Ateliér.

Foto: Kateřina Čajanková, google.cz