Vyhledávání

Pozvánka: O rodině třikrát jinak

Nezisková organizace Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc pořádá v následujících měsících rovnou tři besedy zaměřené na dnes značně opomíjenou tematiku rodiny.  Projekt souhrnně nazvaný 3 x jinak s profesory o rodině se koná ve třech termínech, z nichž si studenti mohou odnést mnoho cenných poznatků z úst vážených profesorů. Všechna tři setkání se uskuteční v sále centra Aletti (Křížkovského 2).

„Zcela jistě mluvím za celou VKH radu, když zmíním, jak nás těší, že naše pozvání přijaly významné, erudované osobnosti současného univerzitního života napříč celou republikou. Velmi si vážíme jejich znalostí a zkušeností, které bychom chtěli zprostředkovat studentům Univerzity Palackého.  Nejde zde o náboženství, ale o zdravý názor na rodinný život a vztahy týkající se každého z nás,“ nastiňuje program Pavel Kutálek, jeden z organizátorů projektu.

Přednášky se budou zabývat hodnotou rodiny v dnešní společnosti, a to nejen v rámci Evropy, ale především České republiky. Probere se současný nepříliš příznivý stav rodiny, způsoby výchovy potomků či příčiny a následky nízké porodnosti. Diskuze se zaměří také na široké spektrum aktuálních společenských problémů, jako je stárnutí populace, důvody nízké popularity manželství, krize rodin nebo ovlivnitelnost masmédii. Jedním z cílů přednášek je mimo jiné poukázat na možná řešení daných problémů.

První beseda nazvaná Rodina v proměnách společnosti uchopí problematiku z humanistického hlediska. Přednášky se ujme přední český filozof, publicista, vysokoškolský pedagog a držitel ocenění Řádu čestné legie Francouzské republiky v hodnosti důstojníka, pražský profesor Jan Sokol. Na besedu můžete zajít v úterý 26. ledna od šesti odpoledne.

Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc.

 Jan Sokol

V pořadí druhá přednáška (v úterý 16. února opět od šesti odpoledne) nese název Shakespearova obrana posvátného manželství. Pedagog Masarykovy univerzity Petr Osolsobě se bude tématu rodina věnovat z historicko-uměleckého pohledu.

Blok přednášek uzavře beseda vedená pedagogem působícím na Cyrilometodějské fakultě Univerzity Palackého, profesorem Pavlem Ambrosem, který studentům představí téma ve spirituální rovině.  Obdobně jako předchozí setkání se přednáška uskuteční v úterý v šest, tentokrát ale 22. března.  

Snahou celého projektu je poukázat na to, jak je důležité, aby se těmito tématy zabývali právě studenti, a mohli tak příznivě ovlivňovat vývoj společenského dění. 

Foto: facebook.com; archiv Pavla Kutálka