Vyhledávání

Petra Hůlová: Píšu o tom, o čem se nemluví, na co se nemyslí a co se nesmí pociťovat

V úterý 31. března 2015 se v TÉ & CAFÉ KRATOCHVÍLE uskutečnilo setkání s nadanou českou spisovatelkou Petrou Hůlovou. Nejednalo se o typické autorské čtení, ale spíše o organizovaný dialog mezi autorkou a moderátorkou Kateřinou Ďoubalovou. Témata byla opravdu různorodá a sama literatura zůstala poněkud v pozadí.

hůlová 3

O Petře Hůlové většina z nás jistě alespoň slyšela. Tato poměrně mladá spisovatelka vystudovala kulturologii a mongolistiku na Univerzitě Karlově. Na studijních pobytech pobývala v Mongolsku a USA, kde získala inspiraci pro své romány. V její tvorbě se zrcadlí generační spory, neporozumění, kulturní odlišnost a neschopnost začlenit se do společnosti. Za svůj debut Paměť mojí babičce získala Hůlová cenu Magnesia Litera v kategorii Objev roku.

Setkání se spisovatelkou pořádala Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v rámci projektu Inovace výuky současné české literatury, debatu vedla výše zmíněná Kateřina Ďoubalová. Od samého počátku bylo jasné, že tematický záběr bude široký. Ďoubalová otevřela večer symbolicky, a to dotazem na nově otevřenou kavárnu Zenit, která patří právě Petře Hůlové. Je to bezpochyby zajímavé místo. Snídani vám tu udělá autorka sama, popřípadě můžete navštívit vařící večery, při kterých ochutnáte guláš Václava Kahudy, popřípadě smažený hmyz Ondřeje Buddeuse.

hůlová 1

Bez povšimnutí nezůstala ani spisovatelčina politická angažovanost. Autorka je členkou Strany zelených, za kterou v roce 2014 kandidovala do Evropského parlamentu. „Do Strany zelených jsem vstoupila, když jsem se začala více zajímat o kauzu kácení stromů poblíž mého bydliště. V žádném případě nejde o nesplněné politické ambice, ale o projev názoru a smýšlení,“ okomentovala svůj vstup do politiky Hůlová.

Dalším tématem byl vznik Asociace spisovatelů jako protipólu Obci spisovatelů, která dle Hůlové dostatečně neplní svou funkci. Literární komunita je prý roztříštěná a autoři necítí zastání. „Dlouhodobým cílem Asociace spisovatelů je mimo jiné i vznik literárního domu. Místa, kde se nachází stipendijní byty pro spisovatele, kteří zde mohou nerušeně tvořit. Jedná se také o prostor, kde by byli ubytováváni zahraniční autoři při návštěvě Česka,“ vysvětluje Hůlová.

hůlová 2

Oslí můstek k literatuře udělal dotaz z pléna, který směřoval na autorčinu nejnovější knihu Macocha. Ze všech titulů, které Hůlová vydala, je nejvíce autobiografická, jsou zde hyperbolizované motivy a náměty ze spisovatelčina života. Své knihy autorka vnímá jako dialog se čtenářem. „Píšu o tom, o čem se nemluví, na co se nemyslí a co se nesmí pociťovat,“ řekla Hůlová. Při tvorbě jsou pro ni důležité emoce čtenáře. Svými tématy ho cíleně uvádí do nepříjemných situací, aby v něm podnítila zaujmutí určitého stanoviska.

A co chystá Petra Hůlová dál? Sama ještě neví, momentálně ji nejvíce přitahují Čechy, prostředí kolem ní, děti a dětský svět, který je stereotypně zaznamenáván s jistou dávkou sentimentu. Tak se můžeme jen těšit, co nového přinese její další kniha.

Náhledový obrázek: www.idnes.cz

Foto: Facebook TÉ & CAFÉ KRATOCHVÍLE