Vyhledávání

Nové možnosti studia: Pronajímání učebnic studentům

Ve dnech 27. – 28. dubna 2015 se na půdě Univerzity Palackého v Olomouci konala Mezinárodní interdisciplinární konference na téma Literární a knižní kultura v digitálním věku.

konference 1

Téma knih, čtenářství a možností čtení v digitálním věku je velice aktuální. V souvislosti s touto problematikou se většině z nás vybaví v posledních týdnech velice diskutovaný projekt ministra školství Marcela Chládka Tablety do škol nebo neustálé srovnávání elektronické knihy s tištěnou. Tohle a ještě více se stalo součástí diskuzí výše zmíněné konference.

Dvoudenní akci pořádali Vydavatelství FF UP, Studium nových médií FF UK, Ústav pro českou literaturu AV ČR, UMPRUM a brněnské nakladatelství Host. Konference měla za cíl zachytit proměnu postavení knihy a literatury v kontextu digitální kultury. Předmětem diskuzí bylo mimo jiné i srovnávání různých forem zpracování literárního textu nebo zkoumání, jaký mají tyto formy vliv na čtenáře, jeho čtenářské návyky a schopnost zapamatovat si text.

konference 3

Program akce byl různorodý a velmi dobře zorganizovaný. Pořadatelé rozdělili příspěvky účastníků konference do devíti tematických celků. Posluchači měli možnost vybrat si problematiku, která je nejvíce zajímá, a zúčastnit se daného bloku. Byla pokryta otázka čtenářství digitálního textu, knižního trhu, právních a ekonomických aspektů tvorby digitálních textů, ale i téma grafiky, technologie a vývoje a jiné. Na své si tedy přišel každý.

Velice zajímavý příspěvek přednesl Lukáš Gruber ze společnosti Wolters Kluwer, a.s., která přišla s nápadem pronajímání elektronických knih vysokoškolským studentům. Výše zmíněná firma vytvořila aplikaci pro čtení odborné literatury eReader. Program je ke stažení zdarma a disponuje možností paralelního čtení více knih, tvorby vlastního poznámkového aparátu, vyhledávání v textu i vlastních poznámkách a zvýrazňování v textu. 

konference

K myšlence pronajímání knih společnost přivedla neustále rostoucí průměrná cena učebnic a odborné literatury. Tento nový obchodní model by mohl najít využití především u studentů vysokých škol, kteří mají jeden předmět pouze půl roku, a tak se jim kupovat učebnice za plnou cenu často ani nevyplatí.

„Pokud by půjčování knih bylo finančně výhodnější, tak bych tuto možnost určitě využila. Bylo by to pro mě pohodlnější, než knihu po jejím využití prodat, jak to dělám nyní,“ sdělila nám svůj názor studentka Univerzity Palackého Světlana Frölichová. Jak je vidět, technologický vývoj žene neustále kupředu i knižní distribuci, a tak jsme zvědaví, jaké nové možnosti ještě budeme moci jako studenti využít.

Foto: Facebook E-book conference