Vyhledávání

Liga lidských práv vyhlásila soutěž o nejlepší diplomku věnovanou lidskoprávní problematice

Napsali jste a obhájili diplomovou práci zaměřenou na lidská práva a nechcete, aby se z ní stal pouhý lapač prachu v knihovním archivu? Zapojte ji do soutěže a zúročte svou píli finanční odměnou! Nezisková organizace Liga lidských práv vyhlásila soutěž o nejlepší závěrečnou práci zaměřenou na lidská práva a jejich ochranu. Pokud jste obhájili bakalářskou, diplomovou, rigorózní či dizertační práci v období od 1. října 2010 do 30. září 2011 na některé z vysokých škol v České republice, ať už v oboru práva, sociologie, pedagogiky či v jiných humanitních oborech, neváhejte se zapojit a ukázat, jak pohlížíte na lidská práva vy. „Rozhodli jsme se podporovat mladé lidi, pro které lidská práva nejsou jen otázkou exotických zemí, ale kteří se v rámci svého vysokoškolského studia rozhodli zabývat otázkou základních práv a svobod v České republice, analyzovat problémy současné společnosti a přinášet nová řešení,“ vysvětlil důvod pořádání soutěže předseda Ligy lidských práv David Zahumenský. I diplomová práce může být inspirací Diplomová práce proto nemusí skončit jen její obhajobou. „Každý výtvor týkající se oblasti lidských práv může být inspirací pro ty, kdo se ochranou práv zabývají, ale i podnětem pro ty, kdo vidí ve svém okolí nespravedlnost,“ uvedla právnička Ligy lidských práv Kateřina Červená. Odborná komise bude proto hodnotit zejména inovativní přístup autora a praktický přesah práce. Autor vítězné závěrečné práce bude odměněn výhrou 5 tisíc korun, další dvě místa obdrží odměnu 3 a 2 tisíce korun. Záštitu nad soutěží převzala místopředsedkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová, která se v průběhu své kariéry významně zasadila o změny na poli lidských práv. Ta také 9. prosince, v předvečer Mezinárodního dne lidských práv, vyhlásí výsledky a předá vítězům ceny. Všechny práce budou soutěžit v jedné kategorii a musí být napsány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Uzávěrka přihlášek je 1. října 2011. Přihlášku a další informace o soutěži najdete zde: http://www.llp.cz/cz/soutez