Vyhledávání

Kniha, která motivuje i vzdělává

Seberozvoj, prokrastinace nebo motivace. Pojmy, které jsou v poslední době možná až nadužívány. Knihy hlásající, že díky nim budete nejlepšími řečníky či po jejich přečtení budete úplně jiná a lepší osobnost. U té s názvem Neztraťte motivaci v době blahobytu to nehrozí.


Knihu napsala dvojice autorů Marian Jelínek a Kamila Jetmarová. Marian Jelínek je především hokejovým trenérem, který se však věnuje právě i koučinku a pyšní se doktorátem z kinantropologie a psychologie. Kamila Jetmarová je psycholožkou spolupracující s vrcholovými sportovci. Oba autoři pak společně sepsali knihu s již zmiňovaným názvem Neztraťte motivaci v době blahobytu.

Ústředním tématem knihy je právě motivace, motivace v různých podobách. Jednotlivá témata jsou rozdělena do krátkých kapitol, které jsou uvedeny krátkými a poutavými citáty slavných osobností. Kapitoly jsou pak dále rozděleny do tří částí – Společnost blahobytu, Zóna a Motivace. Autoři se v jednotlivých kapitolách odvolávají na různé studie nebo výzkumy. Proto se nebojím s čistým svědomím říct, že kniha svého čtenáře vlastně i vzdělává a obohacuje o nové informace.

V první části zabývající se společností blahobytu mě zaujala kapitola s názvem Proměna české ženy. Je zajímavé uvažovat nad tím, zda ženy byly šťastnější před 50 lety, nebo jsou šťastnější nyní. V knize je zmíněn názor autorčiny babičky, která si stojí za tím, že dnešní doba je až příliš hektická a každý z nás chce mít stále víc. Tato myšlenka stojí jednoznačně k zamyšlení. Stejně zajímavou kapitolou je i ta s názvem Hédonická adaptace. Je totiž prokázáno, že na blahobyt si lidé velmi rychle přivyknou. V knize je uveden příklad z Japonska, kde byl v letech 1958–1987 zvýšen plat až o pětinásobek. A co to znamenalo? I přes vyšší peníze se úroveň štěstí mezi obyvateli nezvýšila a zůstala po celou dobu stejná.

Pojem, který mě osobně zaujal v první části, je označení smombie. Autoři tak označují člověka věčně napojeného na digitální technologie. Jedná se o spojení slova smartphone a zombie. Jedná se vlastně o velmi zajímavou úvahu autorů, kdy se člověk podle nich sám dobrovolně užíváním moderních technologií „umrtvuje“ a nežije reálný život.

V druhé části s názvem Zóna se vyskytuje zajímavá kapitola zabývající se frustrační tolerancí. V dnešní době se totiž už nemusíme tolik omezovat, pokud toužíme po nějaké věci či předmětu. Jedná se vlastně o jistý druh blahobytu. Chceme auto? Požádáme o leasing. Chceme dům? Vezmeme si hypotéku. Všechno je tak o hodně jednodušší, než tomu bylo kdysi, což nemusí být zrovna vždy pozitivní. A proč to vše zmiňuji? Protože jsme podle autorů stále více rozmazlení a vystoupení z komfortní zóny je pro nás stále složitější.

V třetí a poslední části knihy, která nese název Motivace, popisují autoři například pojem cílové feťáctví. Jde vlastně o to, že jsou lidé, kteří jsou doslova posedlí honbou za určitým cílem. Tím cílem může být snaha dát gól. Dosáhnout kariérního postupu anebo cokoli jiného. Touha je tak silná, že jsou lidé schopni porušovat pravidla, v horším případě i zákony, a kvůli své posedlosti skončit i ve vězení. V celé knize se taktéž objevuje problematika výchovy dětí. Ve třetí kapitole se autoři zabývají, jestli děti chválit, či nechválit. Až v posledních letech se totiž přichází na fakt, že neustálé říkání pochval nemusí být ve výchově vůbec prospěšné, ba dokonce naopak.

Výše byly pouze velmi krátce zmíněna témata nacházející se v knize, aby budoucí čtenáři aspoň částečně věděli, o jako knihu se jedná. Kniha je totiž doslova nabita zajímavými informacemi, stojícími za přečtení. Já osobně knihu hodnotím kladně. Hlavním plusem pro mě byla spousta nových témat a pojmů nacházejících se v knize, o kterých jsem téměř neměla ani tušení.

Petra Hanusová

Mám ráda dobré knížky a k tomu ještě lepší víno. A sem tam i něco zajímavého napíšu, třeba o módě nebo kultuře, protože to mě baví!