Vyhledávání

Hormonální antikoncepce ovlivňuje výběr partnera

Nyní již víme, že při výběru partnera na diskotéce působí nejenom to, jak jsme ustrojeni, ale i to, jak umíme tančit. Je tu však ještě jeden aspekt, který není vidět. Hormonální antikoncepce. Když byla v roce 1960 na trh poprvé uvedena hormonální antikoncepce, život se ženám změnil více, než je na první pohled zřejmé. Ženy totiž kromě snadné kontroly nad početím získaly ještě jednu věc, začaly se jim líbit jiní muži. Z pohledu endokrinologických změn, které hormonální antikoncepce vyvolá v organismu, je tato změna poměrně revoluční. Sled hormonálních procesů typický pro nenarušený ženský pohlavní cyklus se mění na stav, který v mnoha ohledech připomíná těhotenství. To s sebou přináší i změny v lidském chování. DÁLE ČTĚTE: Hraje určitou roli při výběru partnera tanec?V jakém oblečení vyrazit na diskotéku? Hormony obsažené v antikoncepci výrazně ovlivňují činnost mozku a lidskou psychiku (někteří biologové označují mozek s mírnou nadsázkou za „největší pohlavní orgán“). Během pohlavního cyklu může žena otěhotnět jen v krátkém období, které trvá jen několik málo dní – předchází tomu uvolnění zralého vajíčka, čili ovulace. A právě před touto ovulací je ženský organismus vystaven vlivu hormonů označovaných jako estrogeny. Po ovulaci převládne vliv hormonu progesteronu. Během plodného období tedy probíhají poměrně razantní hormonální „přesmyky“. Toto však není na ženách nijak patrné. A tak muži ani ženy nevidí důvod, proč se jim v období kolem ovulace líbí jiní muži. V ženském organismu rozehrávají hormonální změny kolem ovulace skryté signály a reakce. Na rozdíl od šimpanzích samic, které své období plodnosti předvádějí velmi zduřelými vnějšími pohlavními orgány.

Jak tedy hormonální antikoncepce ovlivňuje výběr protějšku?

Kolem ovulace mají ženy o poznání větší zálibu v mužích se štíhlým pasem, širokými rameny a čistou pletí. Mění se jejich názor na typ tváře, během tohoto období je více přitahují typické mužské rysy v obličeji. Ženy mají pocit, že právě tyto vlastnosti jsou ukazateli kvalitní dědičné informace a sexuální zdatnosti. Také movitost mužů, nebo alespoň jejich dobrá životní úroveň, má během tohoto období velký význam. I vůně hraje během plodného období roli. Ženy dávají přednost mužům, kteří jim lépe voní. To znamená, že je přitahuje tělesný odér mužů, kteří jsou jim po genetické stránce méně podobní. Za všechno může evoluce. Ta zajistila, že ženy tíhnou k partnerům, s nimiž mají nějvětší šanci zplodit zdravé děti, a kteří skýtají záruku, že o potomky bude dobře postaráno. V neplodném období se preference žen mění. Pozitivněji hodnotí může s méně výraznými mužskými rysy, mají větší slabost pro zženštilejší typ. To je zřejmě motivováno faktem, že takoví muži jsou starostlivější a méně agresivní. Představují pro budoucího potomka ideálního tatínka. Některé studie dokazují, že hormonální antikoncepce přirozené poměry rozvrací. Díky nim se preference žen mění. Ztrácejí například slabost pro geneticky odlišné muže a přitahují je právě muži, se kterými sdílejí větší podíl dědičné informace.

I muži jsou hormonální antikoncepcí ovlivněni

Období ženské ovulace však ovlivňuje i muže. Muži spontánně upřednostňují ženy, které mají typické ženské křivky. Štíhlý pas a širší boky. To jsou pro ně znaky plodnosti. Také měkké rysy v obličeji a plné rty jsou známkou „vysoké kvality“. Pokud muž potká ženu v období kolem ovulace, je k těmto věcem daleko citlivější. Například hlas jedné a té samé ženy mu bude znít daleko „sladčeji“, pokud je žena zrovna v tomto období. Tyto signály jsou u žen užívajících hormonální antikoncepci daleko hůře čitelné. Podle Alvergneové a Lummaové může užívání hormonální antikoncepce narušit schopnost žen, vybrat si skutečně kvalitního muže. Obě ženy nevylučují ani možnost, že muži vnímají ženy užívající hormonální antikoncepci jako méně atraktivní ve srovnání se ženami, které hormonální antikoncepci neužívají a běží u nich ničím nenarušený pohlavní cyklus. „Rostoucí užívání hormonální antikoncepce může mít u lidí vliv na volbu partnerů a následně i na jejich reprodukci," říká Lummaová. „Pokud by se toto podezření potvrdilo, pak by měla antikoncepce poměrně značný vliv nejen na náš život, ale i na život dalších generací.“ Mnoho kritiků této studie poukazuje na fakt, že se člověk při výběru parnera zdaleka neřídí jen tím, k čemu jej navádí hormony. Mnoho biologických signálů se vyvíjelo po tisíciletí v podmínkách, které se od našeho prostředí dramatiky liší. Dříve lidé žili v malých, izolovaných skupinách a hledání geneticky odlišného parnetra bylo tenkrát mnohem náročnější a důležitější než dnes, kdy lidé žijí ve velkých aglomeracích a cestují po celém světě. Hormonální signály tak mohly dříve sloužit jako pojistka proti rizikům, které už nám dnes nehrozí. Autorky se však odvolávají jen na výsledky, které byly získány při pokusech v laboratoři. Samy přiznávají, že není vůbec jasné, zda a nakolik se stejné mechanismy uplaťnují při výběru partnera.