Vyhledávání

Herec a muzikant Jiří Suchý převzal čestný doktorát Univerzity Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého symbolicky ocenila celoživotní přínos tvorby Jiřího Suchého, udělením čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa. Stalo se tomu tak 19. října 2011 v Arcibiskupském paláci na Wrumově ulici. Hudebník, výtvarník, básník, textař, dramatik, herec i zpěvák působil především ve sféře divadel malých forem. Svou tvorbou ovlivnil mnoho dalších umělců. Zejména divadlo Semafor, které založil v roce 1959 spolu s Jiřím Šlitrem a Ferdinandem Havlíkem, inspirovalo další divadelní generace pro svou výjimečnou, na tu dobu moderní a experimentující, novou formu. Spojovalo dramatické texty s písněmi, hudebními scénami, poetickými jevištními výjevy i dalšími žánry. Jiří Suchý se narodil 1. října 1931 v Plzni. Vystudoval grafickou školu a od roku 1947 se živil jako grafik. Od druhé poloviny padesátých let působil v amatérské skupině Accord club, kde začal psát vlastní písňové texty. Spolupracoval i s jinými umělci. S Josefem Dvořákem a Jitkou Molavcovou tvořili známé herecké trio již od sedmdesátých let. O pár let později, v roce 1985, založil s Ivanem Vyskočilem Divadlo Na zábradlí. S olomouckými umělci se seznámil při opakovaných hostováních Semaforu v Divadle v Hodolanech. Za komunistického režimu mu bylo zakázáno vydávat a vystupovat ve sdělovacích prostředcích. Podepsal manifest Dva tisíce slov i petici za propuštění Václava Havla Několik vět. Také divadlo Semafor bylo terčem mnoha mocenských, politických i administrativních výpadů. Byl nucen odstoupit z postu ředitele a na toto místo se vrátil až po roce 1989. Ještě před sametovou revolucí se účastnil festivalu Olomoucký tvarůžek, při této příležitosti mu organizátoři umožnili, po mnoha letech, živě vystoupit v Československém rozhlase. „Jiří Suchý měl a má v Olomouci a na univerzitě ctitele soustředěné v Jonášklubu, podporoval také vydávání časopisu Filozofické fakulty FLP revue. Během podzimních oslav jeho osmdesátin, které se rozhodl uspořádat právě v Olomouci, bude otevřena ve Vlastivědném muzeu velká životní výstava o jeho díle. Jiřímu Suchému, jehož tvorbu nadšeně přijalo bez nadsázky už několik generací diváků a posluchačů, bude nepochybně titul doctor honoris causa slušet a náležet beze vší pochybnosti,“ vyjádřil se děkan FF UP doc. Jiří Lach. Pro divadlo Semafor sepsal sedmdesát divadelních her a také se uskutečnilo více jak sedmdesát výstav jeho grafických prací. Ve dvaceti svazcích Encyklopedie Jiřího Suchého (Karolinum, Praha 1999–2005) je shrnuta jeho celoživotní tvorba. Za svou činnost Jiří Suchý obdržel mnohá ocenění, mj. Medaili Za zásluhy II. stupně (1995), Čestnou medaili T. G. Masaryka (1998), Cenu Thálie (2001), Doctor honoris causa – JAMU, Cenu Ministerstva kultury (2005), stal se nositelem Ceny Jaroslava Seiferta (2005). Ve středu 19. 10. 2011 mu byl udělen i vědecký titul doctor honoris causaUniverzity Palackého v Olomouci.