Vyhledávání

Freudovo zapomnění v nevědomí

Už se vám jistě všem stalo, že jste o něčem mluvili a najednou, zničehonic vám vypadlo nějaké důležité slovo či název a vy jste si nemohli vzpomenout. Nebo že jste o něčem mluvili, ale trapně jste se přeřekli a místo jednoho slova jste použili slovo, které vůbec nezapadalo do kontextu. Právě problém zapomínání a přeřeknutí, ale také chybného čtení a jiných omylů řeší Sigmund Freud ve své knize Psychopatologie všedního života.

IMG_0267

Sigmunda Freuda není třeba představovat, proto se podrobněji podíváme na jeho knihu Psychopatologie všedního života z roku 1901. Nakladatelství Portál po 115 letech vydalo přepracovanou verzi této Freudovy studie. Kniha je založena na jeho výzkumech chybných úkonů, mezi které patří zapomínání, přeřeknutí, přepsání apod. Podle Freuda se nejedná o věc náhody. Všechny tyto omyly jdou racionálně vysvětlit, může za to nečekaně činnost nevědomí.

Psychopatologie všedního dne není teoretickým dílem, spíše se zaměřuje na praktické příklady a ukázky z každodenního života. Oproti ostatním Freudovým dílům není tolik složitá, protože se zabývá spíše praxí. Může tedy také sloužit jako takový první krok před vstupem a ponořením se do jeho složitější tvorby. I přesto bych však řekla, že kniha není určena úplným laikům, respektive člověk, který se o tuto problematiku nezajímá, ji odloží hned po první stránce. Nicméně ten, kdo ví, co chce v knize najít, to jistě najde a Freud mu pomůže pochopit některé aspekty lidského myšlení.

IMG_0271

Všichni víme, jak otravné je, když během rozhovoru zapomeneme jméno, slovo či slovní spojení. Většinou se nám v mysli zjeví alternativy, o kterých víme, že jsou nesprávné. Freudův recept na vyjevení slova zní:nemyslet na něj a odvrátit od něj pozornost. V případě přeřeknutí, kterému Freud věnuje ve své knize jednu kapitolu, přichází do hlavní role právě nevědomí, ale nejen to. Můžou to být i nejrůznější pocity, pozitivní i negativní, které si například nechceme připustit. V našem myšlení se odehrává něco jiného než to, o čem mluvíme, a právě proto ze slovní zásoby vybereme jiné slovo, které nekoresponduje s kontextem. Často se tak můžeme dostat do vtipných až trapných situací.

IMG_0268

Kniha je přehledně rozdělena do několika kapitol, které uvádí jen důležité či zajímavé praktické ukázky nebo stručné teoretické vysvětlivky. Na konci knihy se nachází očíslované poznámky, které potkáváte během čtení. Jsou strategicky umístěné až na závěr knihy, a tudíž neruší při čtení. Obal knihy není příliš praktický, jelikož měkká vazba se v tašce rychle zkroutí, pozitivní ale je, že se vám kniha vejde tak akorát do ruky.

Na závěr bych chtěla knihu doporučit všem zájemcům o Freudovo učení a vědění a také těm, kteří si lámou hlavu nad tím, jak se to vlastně děje, že něco zapomenou nebo se přeřeknou. I když chybí teorie, praktické příklady jsou obsáhlé a dokážou jevy pomocí zkušeností ostatních lidí jednoduše vysvětlit. 

Děkujeme nakladatelství Portál za poskytnutí výtisku.

Foto: Kateřina Čajanková