Vyhledávání

CESTOVATELSKÉ ÚTERKY: Vydejte se s námi po Křížové cestě

Úterní cestovatelské povídání tentokrát začalo opravdu netradičně. S přednášejícím Miroslavem Šibravou jsme se měli podívat do Izraele a Palestiny, ovšem hned na začátku se vyskytly technické potíže s počítačem a přednáška se opozdila asi o půl hodiny. Z beznaděje nás všechny zachránila jedna z přítomných slečen, která ochotně zapůjčila vlastní počítač, a tak mohla přednáška začít.

izrael-jeruzalem-2

Čekání nám ale zpříjemnila možnost ochutnávky vín, které Miroslav Šibrava přivezl společně s několika plastovými kelímky. Bohužel, na Helenu se nedostalo…

Cestu jsme začali v Západním břehu Jordánu (též Předjordánsku), přesněji v Betlémě, kde se měl údajně narodit Ježíš Nazaretský. Hlavním turistickým lákadlem tohoto města je logicky Chrám Narození Páně postavený na místě, kde se Ježíš narodil. Každý den do kostela proudí tisíce lidí, a když už se dostanete dovnitř, máte jen pár sekund na to, abyste si interiér kostela prohlédli. Je to nejdéle fungující křesťanský kostel na světě a od roku 2012 je také zapsán na seznamu Světového dědictví UNESCO.

Šibrava se s námi prošel i Ježíšovou poslední cestou nazývanou rovněž křížová cesta. Zahrnuje dění od Ježíšova odsouzení, nesení kříže po Via Dolorosa (ulice v jeruzalémském Starém městě) až po jeho ukřižování na hoře Golgota. Během cesty se Ježíš čtrnáctkrát zastavil, každé toto zastavení má určitý symbol (například pády pod křížem, zbavení roucha či přibíjení na kříž).

Dále jsme pokračovali do Izraele, jediného židovského státu na světě. V souvislosti s tímto faktem nám Šibrava vyprávěl velmi zajímavou pověst o židovských jarmulkách. Když totiž muži začnou ztrácet vlasy a udělá se jim na hlavě malá lysinka, musí tuto svoji nahotu před Bohem skrýt, a proto si na hlavu pokládají právě zmiňovanou jarmulku. Izrael (na rozdíl od jiných států) považuje za své hlavní město Jeruzalém.

Jeruzalém, pro Židy nejposvátnější místo, je město tří hlavních světových náboženství – judaismu, křesťanství a islámu. Nachází se zde slavná Chrámová hora nebo Zeď nářků.

Podívali jsme se také k Mrtvému moři, které se nachází mezi Izraelem a Západním břehem Jordánu. Mrtvé moře je na světě známo především kvůli své netypické vlastnosti – velké koncentraci soli, díky které má voda opravdu velkou hustotu. Vy, kteří neumíte plavat, se tedy nemusíte bát, že byste se utopili – voda je tak hustá, že pouze stačí, když si sednete a necháte se unášet. Podle Miroslava Šibravy vůbec nebylo možné ani jen zkusit dostat ruku na dno moře.

Jak už bylo řečeno mnohokrát, přednáška byla opět velmi zajímavá a Helena se samozřejmě už teď těší na další.

foto: www.izrael.svetadily.cz