Vyhledávání

Angažujte se s pomocí spolku What's UP

Po večeru pořádaném univerzitními spolky vám chceme představit další z nich, tentokrát What's UP. Spolek nám víc přiblížil rozhovor s Jiřím Pavláskem, předsedou What's UP. Už samotný název vzbuzuje zvědavost, tak co se za ním skrývá?

Odkud přišel nápad na vznik spolku Whats UP? Jak vše začalo?

Vznikáme už více než rok a já doufám, že nikdy vznikat nepřestaneme. Diskuze o tom, kdo jsme a kam směřujeme, se vede bez přestání a musím říct, že někdy při tom i lítají třísky. Ale tak je to, myslím si, správně. Byli jsme stolem v hospodě, debatní skupinou, otevřeným seskupením, politickou kandidátkou, nyní jsme tím vším a spolkem navrch. Náš ústřední cíl, angažovanost studentů, tady byl od začátku. Spojil nás. Způsoby jeho dosahování se ovšem vynořují ze zkušenosti, naše možnosti se mění, a tak se mění i What’s UP.

Čím se váš spolek zabývá?

Tím, čím by se chtěli zabývat ostatní, ale nevědí jak, s kým nebo za co. Jsme servisním spolkem či inkubátorem, chcete-li. Naším dlouhodobým záměrem je asistovat studentům s realizací jejich myšlenek a nápadů, ať už se jedná o činnosti vzdělávací, kulturní, společenské nebo politické. Vycházíme přitom z pevného přesvědčení, že naše univerzita je plná studentů, kteří by se rádi aktivně zapojili do veřejného života, stejně jako vyučujících a vedoucích pracovníků UP, kteří jsou ochotni jim v tom pomoci. Existuje zde ovšem mezi těmito dvěma skupinami jistá distance, kterou je mnohdy obtížné osamoceně překročit. Od toho jsme tu my, abychom stavěli mosty a poskytovali doprovod. Potenciál, který se nalézá na obou březích, je skutečně obrovský.

whats up

Pořádáte nějaké akce?

Liší se to projekt od projektu. Když jsme například realizovali kampaně do akademických senátů a na pozici ombudsmanky, setkání se studenty bylo nepočítaně. Jinou kapitolu tvoří vzdělávací LARPy skupiny EDU_RP, kterou aktivně podporujeme a na jejíž činnosti se podílíme. Účastníme se rovněž na přípravách vzdělávací divadelní hry Petra Cieslara, se spřátelenými spolky bychom rádi uspořádali majálesový karneval a v září by se ve spolupráci se studentskou kurií AS UP mělo uskutečnit velké setkání studentské obce k problematice poplatků za studium a stipendijních fondů. Zabýváme se ovšem i projekty, které jsou ze své podstaty „neakční“.

Jak se mohou studenti ke spolku přidat?

Cest je několik. Pro ty, kteří se zajímají o univerzitní dění v celé jeho šíři, jsou dveře k nám vždy otevřené. Stát se členem What’s UP a zapojit se tak do podpůrné, de facto manažerské činnosti, kterou jsem popsal výše, můžou zájemci kdykoli během roku. Časově omezené nábory nepořádáme. Setkáváme se ovšem i s lidmi, kteří jsou raději, když se mohou dlouhodobě soustředit na něco konkrétního. Pro ty je ideální zapojit se s naší pomocí do některého z podporovaných projektů. Členství zde samozřejmě není podmínkou. Třetí skupinu tvoří ti, kdo mají určité znalosti, schopnosti či dovednosti a rádi by je využili v praxi. Můžu garantovat, že u nás bude práce vždy více než lidí.

V čem se mohou například angažovat?

Možná to bude znít přihlouple, ale naprosto v čemkoli. Tou otázkou mi nahráváte, protože odpověď na ni je součástí podstaty našeho spolku. To, v čem se studenti angažují, je na nich. Pokud to existuje, umožníme jim se zapojit. Pokud to neexistuje, pomůžeme jim to vytvořit.

Co jim členství může přinést?

Doba, kdy smyslem života byla práce a cílem studia titul, je pryč. Zkušenost a z ní se rodící individuální identita, to je, oč tu běží. Naše generace se již nechce nechat definovat. Vymezuje se sama tím, co dělá. To, co chceme přinášet studentům, je svoboda seberealizace. Nic není dost naivní, aby to nestálo za pokus.

Co jste během svého působení už dokázali?

V podstatě bych se opakoval, tak to vezmu z trochu jiného úhlu. Mluvil jsem o tom, co jsme dokázali navenek. Víc si ale vážím toho, co se nám podařilo uvnitř skupiny. Náš cíl je sice společný, ale co člověk, to jiný obor, názor, charakter. Dokázali jsme přežít, dotáhli jsme svou myšlenku až do tohoto bodu a čím dále jsme, tím více z našich rozdílů těžíme. Je to škola demokracie.

 Foto: facebook.com