Vyhledávání

AFO 2019: Když Hitler udává rytmus

V rámci programové sekce Archivní horečka letošního festivalu AFO se představil mimo jiné i snímek Hitlerova hitparáda, zachycující život v nacistickém Německu v období třicátých a čtyřicátých let. Propagandistická videa, dobové reklamy a hudba znázorňují několik částí života „ideálního Němce“, průmysl země nebo antisemitismus.


Hitlerova hitparáda sice patří do sekce Archivní horečka, bez problému bychom ji mohli ale zařadit i do sekce Propaganda. Film od režisérů Susanne Benze a Olivera Axera zobrazuje propagandu doslova na dřeň. V podstatě se jedná o estrádu reklam, filmů, propagandistických a instruktážních videí doplněných dochovanými autentickými záběry, které po celou dobu provází hudba, jejíž text lehce vypráví a komentuje zobrazovaný obsah.

Celý film je rozdělen do několika tematických úseků, které drží pohromadě pouze historická časová osa. Zpočátku je zobrazena idylka třicátých let obyvatel země pod hákovým křížem, která postupně graduje. Následuje ukázkové zemědělství a život na venkově, ve kterém je propaganda zobrazena pouze implicitně v podobě svalnatých a pevných těl obyvatel vesnic coby modelu pravého „nadčlověka“. V prvních částech filmu se divák i zasměje. Postupně ale vše pomalu přechází do transformace národa v militantní, poslušný a loajální dav. Záběry ze cvičení Hitlerjugend, měření lebek u dětí coby budoucnosti říše, návody jak se chovat, pokud ve svém okolí jedinec zaregistruje podezřelé chování, zlehčování vojenské služby a expanze po Evropě. Vše proloženo autentickými záběry z fronty sloužícími jako kontrast k zobrazovanému ideálu. Nechybí samozřejmě ani antisemitismus. Ten se ve filmu objeví, mimo jiné, i v animovaných pohádkách, podobných jako Warner Bros.

V necelé polovině čtyřicátých let drasticky ubývá pohodových a ideálních záběrů všemožného charakteru a nastupuje obsah, který měl tehdejší Němce držet v naději i přes to, že se Třetí říše rychle rozpadala. Písně o tom, jak si po spojeneckých náletech budou Němci opět vykračovat ozářenými ulicemi, dokreslené záběry rozbombardovaných měst a živořících obyvatel.

Vše by se dalo shrnout jednou větou. Hitlerova hitparáda je hodinu a čtvrt trvající procházka uměním propagandy s idylickým začátkem, jejíž konec je strmý a drastický jako konec Třetí říše. Stejně tak, jako se divák na začátku zasměje několika po sobě jdoucím záběrům na Adolfa Hitlera, který si za doprovodu příjemné hudby pracně upravuje pěšinku, tak bude u konce divák odvracet pohled na záběry umírajícího chlapce v německé uniformě, kterému zdravotnící zavádějí adrenalin přímo do srdce kdesi uprostřed rozpadající se východní fronty. 

Foto: afo.cz, revistaforum.com

 

Michal Bajnok

Cimrmanovský přízrak hrající si na novináře. Jsem nepříjemný, údajně kulhám a rád křičím na lidi.