Spolek Studium Artium ukazuje studentům cestu k umění

Autor: Kristýna Zoufalá
Datum

Helena se tentokrát vydala do spolku Studium Artium, který představil jeden ze zakladatelů a také předseda spolku, Petr Boris Holouš. Spolek založili studenti zdejší Katedry dějin uměníFilozofické fakulty UP, kteří chtějí povědomí o umění šířit dál. Spolek, do kterého se může přidat opravdu každý, se zabývá zejména kulturním děním na univerzitě, ale i v celé Olomouci.

Co je podstatou vašeho spolku?

Podstata spočívá v tom, že se jedná o spolek aktivních lidí, kteří mají zájem podílet se jak na životě naší katedry dějin výtvarného umění, tak na kulturním životě na univerzitě.

 Stuart

Tvoříte tedy nějaké kulturní akce?

Naše činnost se v podstatě dělí na tři části. První jsou akce jako plesy či schůze studentů. Snažíme se působit také oborově, pořádáme tedy různé besedy s tématy spojenými s naším oborem či konference ArtHis, na kterých se podílíme. Naší třetí aktivitou jsou cestovní projekty, teď například budeme pořádat Cyklozávod za památkami Olomouce. Chceme umění ukázat zejména lidem, kteří k němu normálně nemají přístup.

Jak se studenti mohou do vašeho spolku připojit?

Náš nábor probíhá permanentně, zájemci mohou přijít, ozvat se či napsat na facebook a podobně. V poslední době řešíme podobu webových stránek, kde bude vše podrobněji popsané. Přijímáme každého studenta staršího osmnácti let, který má zájem podílet se na kulturním dění v Olomouci.

Jak se mohou studenti prostřednictvím spolku Studium Artium angažovat?

Jsme spolek, který vytváří různorodé projekty. Takže stačí, když za námi přijde student s nosným nápadem nebo projektem, který chce uskutečnit, ale neví jak, a my mu v tom pomůžeme. Pokud k realizaci nemá peníze, tak mu pomůžeme jak po materiální, tak po finanční stránce. Pokud se chce student angažovat, ale nemá vlastní nápad, stačí, když chce vůbec něco dělat. Každý by měl mít možnost se nějak seberealizovat. Zájemci se také mohou podílet při organizování konkrétních akcí.

Odkud se tedy vzala tato myšlenka?

Ten nápad tu byl už několik let, ale pro náročnost studia a malé zainteresování v této věci našich předchůdců k převedení myšlenky do hmotné podoby nikdy nedošlo. Založili jsme tedy před více než rokem neformální spolek StuArt, jenž se postupně transformoval do dnešního právně založeného spolku Studium Artium. Na začátku nás bylo šest, z čehož jsme ze zakladatelů zbyli už jen čtyři. Myšlenku jsme dávali společně dohromady, ale pořád se ještě vyvíjíme.

Jak bys zaujal potencionální zájemce?

Momentálně přemýšlíme nad tím, jak utvořit další nábor a jak k nám přilákat další členy. Studenti by si však měli uvědomit, že sice studují, ale jsou už dospělí a měli by i něco dělat. Chceme, aby věděli, že náš spolek je prostředek, skrze něhož se můžou zapojit do nějaké aktivity. Nedáváme lidem žádná omezení a téměř jakýkoliv nápad můžeme zrealizovat. Studenti se mohou pokoušet vytvářet a tím se posouvat dál. Ve škole jsou samozřejmě zkoušky, ale praxe se nedá naučit, ta se musí zažít. Chceme v lidech probouzet kreativitu a dát jim šanci.

A ty jako předseda děláš co?

Jako předseda dělám první poslední (smích). V podstatě se starám o funkční stránku. Závisí na mně statutární hodnost, zodpovídám za chod spolku.  Nějaké projekty vytvářím i sám a podílím se také na projektech ostatních, třeba trhám lístky a podobně. Nejsem ten typ předsedy, který jen úřaduje.

Mají vaše akce úspěch?

Úspěch by mohl být větší, ale špatné to není. Většinou získáme peníze na pokrytí nákladů a občas i něco vyděláme, což opět investujeme do jiné akce. Není to tak, že bychom na naší činnosti vydělávali, což je vlastně podstatou neziskové sféry. Děláme vše proto, abychom studenty nejen něco naučili, ale také pobavili. Myslím si, že také propagaci našich aktivit máme dobrou. Naše akce mají smysl, a tak mohou zaujmout více lidí.

Co teď plánujete?

V nejbližší době plánujeme už zmíněný Cyklozávod, zanedlouho po něm se budeme jako hlavní organizátoři podílet na otázce Neředína. Celá zalesněná oblast má být zastavěná, územní plán je ovšem špatně sestavený.  V rámci této záležitosti se bude konat také happening.


Štítky:

, , , , , , , ,